Mooiste dorp van Nederland

Tussentijdse rapportage Commissie Gevolgschade Niehove

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen op 9 oktober 2015, is een commissie in het leven geroepen om de krachten te bundelen richting de NAM voor diegenen, die menen schade aan hun huis te hebben, die toegeschreven zou kunnen worden aan de gaswinning door de NAM. In deze commissie hebben zitting Marco van den Ende, Marisa Choffart, Harry Schaaphok en Olav Beek.
Een kleine inventarisatie leverde op, dat zo’n 40% van de huizenbezitters in de kern van Niehove schade heeft gemeld bij het Centrum Veilig Wonen (CVW), zijnde het uitvoeringsorgaan van de NAM.

Wat heeft de commissie tot nu toe gedaan?
Er zijn half december brieven uitgegaan naar de NAM en de Nationaal Coördinator dhr. Alders. Een afschrift hiervan is gestuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) van Zuidhorn.
Verder is half januari een brief gestuurd naar de Onafhankelijk Raadsman, Mr. Klaassen, oud-burgemeester van Zuidhorn.

Wat hebben deze brieven opgeleverd?
a) De NAM, als belangrijkste partij in deze, heeft in het geheel niet gereageerd.
b) De Nationaal Coördinator heeft inmiddels geantwoord, dat dhr. Alders opdracht heeft gegeven om het onderzoek van Arcadis door een onafhankelijke, externe instantie te laten valideren. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan, wordt bepaald hoe dan verder. E.e.a. zou kunnen leiden tot een mogelijk vervolgonderzoek, met name voor het gebied, dat raakt aan het gebied, dat net buiten de contouren valt, die door de NAM zijn vastgesteld. Gemeente Zuidhorn, en daarmee Niehove, valt er net buiten.
c) B&W van Zuidhorn is van oordeel, dat ook schademeldingen buiten het contourengebied door het CVW in behandeling genomen zou moeten worden, en heeft dit ook aan de NAM kenbaar gemaakt. Verder wacht ook B&W de uitkomsten van het validatie-onderzoek af.
d) De Onafhankelijk Raadsman heeft als eerste reactie een algemeen, procedureel antwoord gegeven, dat erop neerkomt, dat hij geen mandaat heeft om zaken af te dwingen. Meldingen worden “on hold” gezet, ofwel “in de wacht”, in afwachting van het validatierapoort.

Het vervolg
Duidelijk is, dat wij geduld dienen te betrachten, in ieder geval tot de uitkomsten van het validatie-onderzoek bekend zijn. Dit kan nog enkele maanden duren.
De commissie heeft inmiddels aan de Nationaal Coördinator kenbaar gemaakt interesse te hebben om actief betrokken te worden bij het eventuele vervolgonderzoek.
Verder heeft de commissie dhr. Klaassen verzocht om een persoonlijk onderhoud om te bespreken wat de Raadsman voor Niehove zou kunnen betekenen.
Tenslotte zullen we de Groninger Bodembeweging benaderen met een soortgelijke vraag.

Wordt vervolgd …

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Zoek