NIEHOVE

Niehove dateert al van voor onze jaartelling. Aanvankelijk heette het dorp Suxwort (Zuidwierde). Toen het dorp rond 1200 een afzonderlijke rechtpostie innam kreeg het de huidige naam. Niehove is een prachtig voorbeeld van een wierdendorp, een dorp gebouwd op een verhoging die diende als vluchtplaats bij opkomend water.

 

Je kunt je abonneren op NAISFLITS,
de nieuwsbrief van Niehove