Mooiste dorp van Nederland

Stand van zaken Wijziging Mijnbouwwet. ( ingezonden stuk )

Woord vooraf:

Bij de redactie zijn verschillende signalen binnen gekomen over de stukken van Kees in het NAIS. Niet iedereen vindt deze stukken makkelijk te lezen of te begrijpen en men vraagt zich af of hier het NAIS voor bedoeld is.

Albêrt is bij Kees geweest en heeft dit met hem besproken. Kees begrijpt dat de stukken misschien wat te zwaar zijn maar wilde met zijn stukken proberen de mensen aan het denken te zetten. Hij zal zich in het vervolg alleen nog beperken tot columns. Het onderstaande  artikel zal het laatste zijn in deze vorm.

Tot slot een citaat van ir. J. Hetzler van de Groene Rekenkamer: “De denkwijze die wordt opgedrongen heeft iets van een mossel die zich aan een rots hecht om nooit meer van zijn plek te komen”.

 

Stand van zaken Wijziging Mijnbouwwet

De Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen, laatste bedrijf.

In de voorliggende analyse zal ik beginnen met bevindingen van J.M. van Dunné. Hij is Emeritus hoogleraar privaatrecht EUR te Rotterdam. De volledige tekst staat op www.ondergroningen.nl  Daarna volgen wat kanttekeningen*. De achtergronden kunt u lezen in Brie’s Column ‘Hoop’.

Vanwege het verstrekkende karakter van de amendementen in verhouding tot het algemene aansprakelijkheidsrecht, heeft de heer Kamp (EZ) advies ingewonnen bij de Raad van State*. Het overgenomen advies op het gebied van de omkeringsregel, leidde tot de inperking dat bij te vergoeden schade slechts fysieke schade aan gebouwen en werken in aanmerking konden komen, alsook dat het toepassingsgebied van de nieuwe regel beperkt werd tot het gebied Groningerveld, nader uit te werken bij AmvB.4…Tumult*…Het bracht een geringe aanpassing teweeg…, dat niet aan de hand van de ‘contouren’* van het gaswinningsgebied bepaald wordt door een AMvB, zoals de minister wilde, maar door middel van een algemene formule: “schade die naar haar aard redelijkerwijs schade door beweging van de bodem” als gevolg van mijnbouw zou kunnen zijn.

Nu is de eerste kamer aan zet. De hoogleraar liet in zijn tekst doorschemeren dat zijn verwachtingen niet hooggespannen zijn. Het advies van de Afdeling advisering Raad van State vertoont ernstige gebreken, zowel vooringenomenheid en partijdigheid, blijkend uit een uiterst selectief gebruik van bronnen, als met betrekking van het juridisch gehalte van het stuk. Zie hieronder de voorstellen:

  • de omkeringsregel is beperkt tot de gaswinning;
  • bovendien slechts gaswinning die plaatsvindt in de Provincie Groningen, en uitsluitend in het gebied “Groningerveld”;
  • de omkeringsregel heeft uitsluitend betrekking op fysieke schade aan gebouwen of werken.

Het gevolg hiervan is onder meer dat de omkeringsregel niet geldt voor mijnbouw die:

  • betrekking heeft op winning van zout, magnesiumzouten, steenkool, e.d., alsook: fracking, opslag CO2, e.d.
  • plaats vindt in andere delen van de Provincie Groningen, zoals Oost-Groningen (magnesiumzouten-winning), nog andere provincies zoals Friesland, incl. Waddengebied, Drenthe 9zout- en gaswinning), Noord-Holland (gaswinning), Twente (zoutwinning, ook in het verleden), Limburg (steenkoolwinning, in het verleden).

De door de minister van EZ thans voorgestelde omkeringsregel geldt niet voor:

  • bedrijfsschade (economische schade);
  • immateriële schade (psychisch letsel, e.d.)
  • milieuschade, schade aan landschap en natuurschoon; ecologische schade, e.d.*

…Nog bedenkelijker is, dat over alle jurisprudentie van de afgelopen decennia over de omkeringsregel in het aansprakelijkheidsrecht, waaronder schade door mijnbouw, het stilzwijgen  gevallen is.*

Hier volgen de kanttekeningen van ondergetekende.

*Raad van State. De voorzitter van deze raad is de Koning die naar verluidt de zwaarste uitkeringstrekker is van ons land met het zwaarste pakket aandelen SHELL in bezit van de familie. Daar mag niet aan getornd worden van het complete stel aandeelhouders. Dus moeten er een paar zaken in ons nadeel veranderd worden. Laten wij beginnen met de volksverordening  ‘Actio Popularis’ die afgeschaft is in 2005. Het betekent het recht van een ieder (elk lid van het volk) om bezwaar te maken tegen overheidsbeslissingen, zelfs wanneer men bij de zaak geen belang heeft. Volgens artikel 19 al.1 van de wetten op de Raad van State, moet men een belang hebben om een beroep in te dienen bij de Raad van State. Dit is een schofterige uitsluiting van klokkenluiders!!!

*Tumult. De politieke incest maakt louter tumult voor het stemvee. Dat is het gevolg van het volledig negeren van artikel 3 van onze Grondwet: Alle Nederlanders op gelijke voet benoembaar in openbare diensten. Bijna alle functies worden verdeeld onder de politieke vriendjes en familie van de huidige machthebbers. Het bestuurlijk netwerk duldt wegens belangen verstrengeling geen tegenspraak. Dit verklaart onze gevoelens dat zij incompetent zijn. Het verklaart ook waarom zij samen met de media zo verrast zijn door bepaalde uitslagen van referenda en verkiezingen.

*Contouren. De NCG miljoenen lijken te zijn aangewend om in het kader van schademeldingen andere oorzaken te bedenken dan de schade die veroorzaakt is door mijnbouwactiviteiten. Door een aanpassing van het ‘effectgebied’, dat niet aan de hand van de ‘contouren’ van gaswinningsgebied bepaald wordt nog door AMvB, is samen met de pers een narcistisch charme offensief gepresenteerd. Een peulenschil met een groot gebaar weggeven. Meer wordt het niet.

*Milieuschade aan landschap en natuurschoon. Wij gaan volgens de Groene Rekenkamer 95 euro per maand betalen voor het milieu, nog voor 2020. Dat geld wordt duidelijk niet aangewend voor de natuur. Hooguit komt er een verbodsbord een natuurgebied te betreden om dat vervolgens als beschermd gebied aan te merken. Groenpoetserij levert op haar beurt weer geld op voor milieu organisaties die steeds meer samenwerken met….Jawel…SHELL.

*stilzwijgen. Zie http://narcismeinrelaties.nl/kennisbank-narcisme-in-relaties/narcisme

“Een gek indien hij zwijgen kan, gaat door voor een verstandig mens (Constantijn Huygens)

 

Met vriendelijke groet,   Kees van Ee

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Zoek