Mooiste dorp van Nederland

Voortgangsrapportage Commissie Gevolgschade Gaswinning

In vervolg op de voorlichtingsbijeenkomst in Zuidhorn door dhr. Alders en de TU Delft, alweer enige tijd geleden, is een Klankbordgroep in het leven geroepen voor nader door de TU Delft uit te voeren onderzoek in de buitengebieden, d.w.z. de gebieden buiten de door de NAM oorspronkelijk vastgestelde contouren.
Niehove valt in dit zogenaamde “buitengebied”.
Namens Dorpsbelangen Niehove hebben Harrie Schaaphok en Marco van den Ende zitting in deze Klankbordgroep.

Op maandag 30 januari jl. heeft Ir. Piet van Staalduinen van de TU Delft het onderzoeksvoorstel gepresenteerd en toegelicht aan de Klankbordgroep.

Hierdoor informeren wij jullie over een aantal belangrijke aspecten.

Doel van dit onderzoek is
“Het achterhalen van causaliteit en toerekenbaarheid van de schades en duiding en duidelijkheid geven over de schadeproblematiek.”

Graag vermelden wij hier de onderzoeksvraag die centraal staat:

“Wat is de (meest waarschijnlijke) oorzaak of wat zijn (de meest waarschijnlijke) oorzaken van de gemelde schades in het onderzoeksgebied?”

De TU Delft is voornemens ca. 60 case studies in het gehele onderzoeksgebied uit te voeren, die te beschouwen zijn als studie objecten, en géén steekproeven.

Daarbij heeft de TU Delft het onderzoeksgebied in 9 clusters opgedeeld.
Eén cluster bevindt zich rond Grijpskerk, en omvat onder meer Niehove.

Op dit moment is (bij ons) niet bekend welke panden onderwerp van studie zullen zijn.
Zeker is in ieder geval, dat een representatief deel van de panden met schade nader onderzocht zal worden. Mochten jullie op enig moment dus benaderd worden door iemand van de TU Delft, verleen dan alle medewerking!

Voor diegenen, die geïnteresseerd zijn in de detaillering van de onderzoeksopzet, is het mogelijk om deze in te zien bij hetzij Harrie of Marco.

N.B. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de loop van dit jaar verwacht.
Het is echter nu al goed om te beseffen, dat de uitkomst(en) van het onderzoek ongetwijfeld zullen leiden tot een vervolgvraag (die niet door de TU Delft wordt beantwoord), nl. “Hoe nu verder?”

Vriendelijke groet,

Marco van den Ende

 

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Zoek