Mooiste dorp van Nederland

Toekomst Gasopslag Grijpskerk

Hierbij een aanvulling op de berichtgeving in Nais en Naisflits.

Lex en Fred hebben de informatiebijeenkomst in Pieterzijl bezocht, georganiseerd door de NAM.
De gemeente was vertegenwoordigd door o.a. wethouder Hielke Westra.
De NAM legde uit wat de plannen zijn rondom de gasopslag in Grijpskerk. Hieronder een samenvatting van wat daar gebeurd en gezegd is:

De NAM is voornemens om te gaan stoppen met het opslaan van gas In Grijpskerk. Jarenlang werd zomers gas opgeslagen om in de winter aan piekvraag te kunnen voldoen. Tegenwoordig is door verbeterde infrastructuur meer internationale productiecapaciteit beschikbaar en vervalt de noodzaak om winterbuffers aan te leggen.

De NAM wil nu het nog in Grijskerk aanwezige gas graag gaan winnen. Daar hoort een uitvoerig en daardoor langdurig formeel traject bij van het opstellen van een winplan, het aanvragen van vergunning, en adviestrajecten. Dit proces is nog niet gestart en als het eenmaal gestart is een kwestie van minimaal 2 jaar doorlooptijd. Eventuele winning van gas in Grijpskerk zal gebeuren zonder fracking.

Alleen het ministerie van Economische Zaken is beslissingsbevoegd over verlening van een winnings-vergunning. Alle andere partijen (burgers, gemeente, provincie) mogen adviseren, zienswijzen inleveren, beroep instellen bij een beslissing van EZ.

De NAM wil met alle betrokken partijen in dialoog over de toekomst van het gasopslag-terrein en de installaties. Ze willen gezamenlijk de mogelijke voordelen van het slim gebruiken van het terrein en de installaties (verschillende vormen van duurzame energieproductie en -opslag) afzetten tegen de nadelen (schaderisico’s, bodemdaling, vervuiling). De optie om het gas te laten zitten en niet te winnen is  weliswaar niet uitgesloten, maar impliciet gaat de NAM uit van een winnings-scenario gekoppeld aan goede afspraken vooraf ter voorkoming en over vergoeding van schade.

De gemeente wil de komende tijd in dialoog met de burgerij over de toekomst van de gasopslag in Grijpskerk. Nog voor de zomervakantie wordt contact gelegd met de dorspbelangen-verenigingen van omringende dorpen (ook Niehove) voor het bedenken van een proces om de burgers te betrekken bij het nadenken over mogelijkheden, voordelen en nadelen. De NAM staat dan langs de zijlijn en is niet aanwezig bij die gespreksrondes. De gemeente voert regie.

De bijeenkomst werd zoals te verwachten gekenmerkt door een mengeling van feiten, meningen, onduidelijkheden en emoties.

Het verlenen van vergunning door de minister voor gaswinning in Pieterzijl Oost mbv fracking hield de gemoederen sterk bezig en leidde de aandacht af van Grijpskerk of werd er mee in verband gebracht.

Op 20 juni is in dorpshuis ’t Schanshuis, Hoofdstraat 83 in Niezijl tussen 17:00 en 20:00 uur de vierde en laatste bijeenkomst over dit onderwerp. Wie meer wil weten of zich zelf op de hoogte wil stellen is daar welkom. Zie verder ook ons eerdere bericht

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Zoek