Mooiste dorp van Nederland

Symposium ´Mazen in het meetnet´

Beste mensen,

 

Voor wat betreft uw belangstelling voor het symposium, deze was hartverwarmend.

Hier wil ik u, voor zover aanwezig, namens OMEM en alle sprekers heel erg voor bedanken!

Velen van u gaven aan weer moed te hebben gekregen m.b.t. hun schadeafhandeling.

Hierbij ontvangt u van mij als bijlage de inleiding van het symposium ‘Mazen in het meetnet’.

Veel artikelen hebben verwezen naar (de uitkomsten van) het symposium.

Als tweede bijlage stuur ik u het artikel van de Ommelander Courant d.d. 3 april 2017 geschreven door Janny de Weijs die er als vanouds weer een goed verslag van heeft gemaakt!

Meer nieuws kwam dankzij allerlei kranten/sites, waarvoor dank!

 

Het draagvlak voor de gaswinning krimpt. Helemaal omdat steeds duidelijker wordt dat veel onderzoeksvragen niet of niet op de juiste manier gesteld worden. Veel onderzoek is daarom onvolledig en/of louter op aannames gebaseerd.

Onderzoek naar de ondiepe bodem gebeurt in de praktijk niet tot nauwelijks. Dit terwijl iedere plek in Groningen qua ondergrond zo divers is, dat bij schadeafhandeling dergelijk onderzoek op locatie onontbeerlijk is.

Contra-experts – indien het traject via het CVW gaat – krijgen naar verhouding veel te weinig middelen om van een rechtvaardige schadeafhandeling te kunnen spreken.

Voor wat betreft de causaliteit is er sprake van een grote omissie: bewijsvoering via versnellingsmeters is gestoeld op aannames. Het is een indirect bewijs om de PGA aan schades te koppelen en dus onvoldoende deugdelijk en betrouwbaar.

Tilt- en glasvezelsensoren daarentegen kunnen wel de relatie tussen bevingen en schade in real-time laten zien. Ook kunnen beide methoden samen heel goed de relatie tussen bevingen en zettingen in beeld brengen. Het hele proces wordt bovendien gemonitord i.p.v. een kort moment te laten zien.

De overheid weigert tot nu toe bewust deze meters te verordonneren in gebieden waar mijnbouw wordt gepleegd.

Binnenkort ontvangt u van mij de sheets van de sprekers. Komend weekend komt dit alles online op www.ondergroningen.nl

Met hartelijke groet,

Namens OMEN,

Hilda Groeneveld

Inleiding Symposium ‘Mazen in het meetnet’ 1 april 2017

OMMELANDER COURANT 3 APRIL 2017

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Zoek