Mooiste dorp van Nederland

Stand van zaken windmolens: bezwaren, hoorzitting en bouw

Stand van zaken
Er is een gekke situatie ontstaan rond de windmolens rond Niehove: op 4 oktober komt er een hoorzitting n.a.v. de bezwaren die zijn ingediend tegen het bouwen van molens op Rikkerdaweg 36 en Heereburen 2. Tegelijkertijd is het plan om op 19 september met de aanleg van de elektra voor de bouw van deze molens te beginnen, en in de week van 9 oktober met de molens zelf, zie het bericht van EAZ.
Daarnaast heeft de gemeente begin september ook vergunningen verleend voor de bouw van molens op Rikkerdaweg 29 en Heereburen 8. Opnieuw zijn de eisen uit het presentatieboek niet zichtbaar in het verslag van Libau meegenomen, bezwaren kunnen tot half oktober worden ingediend. EAZ heeft met Libau gesproken omdat zij zelf de onderbouwing bij de vergunningen ook mager vond. Libau heeft aangegeven dat in het gesprek meer aan de orde komt dan in het verslag staat vermeld. Dan moet je dus ter plaatse zijn om die bewering op waarde te kunnen schatten. Dat kan, de vergaderingen zijn openbaar, is iemand daar geweest?

Bezwaren
De windmolens hebben heel wat stof doen opwaaien. Veel inwoners zijn voor het gezamenlijk zoeken naar vormen van duurzame energie, die passen bij ons bijzondere landschap. Velen vinden deze EAZ molens hier niet passen. Bijna 60 Nijhoofsters hebben dat afgelopen maanden via inspraak, brief, zienswijze of handtekening laten weten aan de gemeente.
Dat windmolens belastend zijn is ook verwoord in de openbare bijeenkomsten voor de visie op Middag-Humsterland: geen grote hoeveelheden kleine windmolens. De gemeente heeft in juni plaatsing van 2 molens per bedrijf toegestaan “op voorwaarde dat sprake is van zorgvuldige plaatsing volgens principes zoals beschreven in het Libau presentatieboek” . Daarin wordt onder ander gezegd: geen verknoping met wierdes, in een dorpsomgeving geen plaatsing bij aanrijroutes en in vista’s/uitzichten. Hierop heeft Libau de aanvragen niet beoordeeld of Libau heeft dat niet in de rapportage meegenomen. Wat gezien de bijzonder situatie die voor MH is benoemd door de gemeente als opdrachtgever wel gevraagd kan worden.

Meerdere mensen in Niehove geven aan graag met elkaar aan tafel te gaan zitten, om te zoeken naar een oplossing of andere wegen uit deze situatie. Laten we niet tegenover elkaar gaan staan, maar met elkaar duurzame oplossingen vinden.

Stand van zaken bezwaren:
1. Rikkerdaweg 36 en Heereburen 2: hoorzitting 4 oktober 19.00 uur
Deze molens zijn al in januari aangevraagd, en hebben op 27 maart een vergunning gekregen. In juli zijn ze herbeoordeeld door Libau n.a.v. het gemeentebesluit. Er zijn bezwaren ingediend, individueel en gezamenlijk. De bezwaren zijn deels inhoudelijk en hebben deels betrekking op de procedure. Op woensdag 4 oktober om 19.00 uur is er daarom een hoorzitting van de commissie behandeling bezwaarschriften, waarin ieder uitgenodigd is om de bezwaren mondeling toe te lichten. Getuigen en deskundigen zijn ook welkom. Tot en met 23 september kunnen nog stukken ingediend worden.

2. Rikkerdaweg 29 en Heereburen 8: vergunning verleend, bezwaar kan tot half oktober
De vergunningen zijn verleend op 5 en 6 sept, ieder kan binnen een termijn van 6 weken bij het college bezwaar indienen.

Stand van zaken plaatsing
EAZ heeft besloten de plaatsing door te zetten. De nog lopende bezwarenprocedure is voor hun geen belemmering om plaatsing voort te zetten. Dit ervaren we als een verandering in de houding van het bedrijf. Tot nu toe is het lopen van een zorgvuldige procedure voor EAZ leidend geweest. Het bedrijf heeft nu blijkbaar besloten hun eigen plan te trekken. Jammer en ook raar omdat de gemeente expliciet heeft uitgesproken dat ze geen eigen beslissingsbevoegdheid in wil bouwen omdat ze er op vertrouwt dat EAZ/Libau er gezamenlijk uit komen. Dat blijkt hier niet uit gezien het doorzetten van plaatsing parallel aan een lopende procedure.

Principes voor zorgvuldige plaatsing
Libau heeft niet of nauwelijks getoetst aan de voorwaarden die de gemeente gesteld heeft. De gemeente staat plaatsing van 2 molens per bedrijf toe “op voorwaarde dat sprake is van zorgvuldige plaatsing volgens principes zoals beschreven in het Libau presentatieboek” .
De principes in het presentatieboek zijn o.a.: “voorkom verknoping met landschappelijke elementen zoals een dijk, karakteristieke sloot of een wierde (houd een landschappelijke afstandsmaat)”, en “voorkom langgerektheid, het is geen landschap van rechte lijnen.” Voor een dorpsomgeving staat er: “Houd bij plaatsing van windturbines en zonneterreinen in de dorpsomgeving rekening met de volgende principes: voorkom plaatsing bij aanrijroutes, dorpsentrees, langs gave dorpsranden, waar de oude dorpsstructuur het landschap raakt of in belangrijke vista’s of uitzichten”.</div?
0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Search