Mooiste dorp van Nederland

Contributies & donaties Dorpsbelangen 2015-2016

Bij deze vragen wij aandacht om de nog niet afgedragen contributies en donaties aan ons over te maken.
Reeds 75% heeft dit gedaan (hulde hiervoor).
Ons banknummer is NL35RABO0348655061 t.n.v. Ver. Dorpsbelangen Niehove.
Eventueel kunt u het geld afgeven bij onze penningmeester, Rikkerdaweg 5.

Zoek