Mooiste dorp van Nederland

Nieuwsbrief beweegbare brug Zuidhorn, 29 mei 2015

Inloopavond 4 juni en omgevingsvergunning

 

Inloopavond donderdag 4 juni

Volgende week donderdag, 4 juni, verzorgen de provincie en de gemeente een inloopavond in Zalencentrum Balk. Tijdens deze inloopavond zijn medewerkers van de provincie, de gemeente en Rijkswaterstaat aanwezig om informatie te verstrekken over de vervanging van de spoorbrug in Zuidhorn en de beweegbare brug eveneens in Zuidhorn. U kunt die avond bij hen terecht met al uw vragen over deze projecten.

Daarnaast is er een medewerker van Prosperus aanwezig, die antwoord kan geven op vragen over de zogenoemde nulmetingen aan woningen en bedrijfspanden in de omgeving van de beweegbare brug. 
Prosperus legt, in opdracht van de provincie, vast hoe de situatie van de woningen en bedrijfspanden is, voordat wij met de bouw van de nieuwe brug beginnen. Tijdens de bouw wordt de toestand van de woningen en/of bedrijfspanden gemonitord. 
 
De inloopavond begint om 17.00 uur en eindigt om 21.00 uur en wordt gehouden in zalencentrum Balk, De Gast 39 in Zuidhorn

 

 

Ontwerp omgevingsvergunning beweegbare brug ter inzage

Deze week hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn bekend gemaakt, dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen van de brug, nabij de kruising Rijksstraatweg/Van Starkenborghkanaal te Zuidhorn.
De ontwerpbeschikking van de omgevingsvergunning, met de daarbij behorende stukken, ligt vanaf 28 mei 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de Publieksbalie in het gemeentehuis aan Hooiweg 9 te Zuidhorn. 

Zienswijze
Een ieder kan tijdens de bovengenoemde periode van zes weken schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerp-omgevingsvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zuidhorn.
Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn. 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de gemeente Zuidhorn, telefoonnummer 0594-508 779.
Alleen diegene die tijdig zienswijzen indienen kunnen later beroep instellen tegen een uiteindelijk besluit.

 

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Zoek