Mooiste dorp van Nederland

Nieuwe ontwikkelingen schademeldingen door gaswinning NAM

In opdracht van de NAM heeft ingenieursbureau Arcadis in 2015 ca. 70 gebouwen onderzocht buiten het zgn. schade-afhandelingsgebied (de “schadecontour”). De uitkomsten van dit onderzoek zijn in november 2015 gepubliceerd. Hieruit bleek dat de waarschijnlijkheid van schade door aardbevingen kleiner is dan 1% en dus verwaarloosbaar.

Vervolgens heeft de NAM de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), dhr. H. Alders, verzocht om dit onderzoek en de uitkomsten te (laten) controleren en valideren. Deze validatie is in opdracht van de NCG door de Technische Universiteit (TU) Delft uitgevoerd.

Op 17 augustus 2016 heeft NCG een brief met conclusies van dit onderzoek gestuurd aan diegenen, die schade hebben gemeld bij het Centrum van Veilig Wonen (CVW). In Niehove betreft het dus 23 huishoudens van wie bekend is, dat zij schade hebben gemeld.

Aangezien de brief van de NCG een vijftal conclusies bevat, wordt hier volstaan met de belangrijkste uitkomst:

“De conclusie van de onderzoekers dat de methode van Arcadis niet houdbaar is, leidt ertoe dat ik (NCG, red.) moet vaststellen, dat de door de NAM vastgestelde contourlijn niet houdbaar is. Daarmee ontstaat de noodzaak tot inspectie van elke individuele schademelding.”

“Nu geconcludeerd is dat de methode van Arcadis niet houdbaar is, zal de NCG in het najaar een breed onderzoek starten. In dit onderzoek zal worden gekeken naar de impact van aardbevingen op de gebouwen aan de randen van het gaswinningsgebied en naar de mogelijke oorzaken van de schade aan gebouwen. Ook daar waar bevingen niet de (enige) oorzaak kunnen zijn.”

Deze laatste zin is interessant, omdat de Commissie Gevolgschade Niehove, namens Dorpsbelangen Niehove, steeds heeft gesproken van “gevolgschade gaswinning”.

Op zaterdag 10 september a.s. zal er een informatiebijeenkomst plaats vinden waar de NCG samen met de onderzoekers van de TU Delft een toelichting zal geven op de uitkomsten van het onderzoek evenals de vervolgaanpak.

Een ieder die belangstelling heeft deze informatiebijeenkomst bij te wonen is van harte welkom!

Plaats: Zuidhorn, Zalencentrum Balk, de Gast 39 van 11.15 u. tot 12.15 uur. Inloop vanaf 10.45 uur.

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Search