Mooiste dorp van Nederland

Gevolgschade Gaswinning Niehove, chronologie

Informatie voor de vergadering van a.s. dinsdag 18 april.

Belangrijkste aspecten op een rijtje.

 1. Oktober 2015: vergadering Dorpsbelangen: commissie “gevolgschade gaswinning Niehove” wordt ingesteld, bestaande uit Marco van den Ende, Harry Schaaphok, Marisa Choffart en Olav Beek. Doel: bundeling van krachten.
 1. December 2015: uitkomsten onderzoek Ingenieursbureau Arcadis in “buitengebied” (gebied buiten de door NAM vastgestelde contouren). Conclusie: géén schade als gevolg van aardbevingen. Gevolg: meldingen vanuit Niehove worden niet in behandeling genomen.
 1. December 2015: Commissie stuurt brieven namens 23 huishoudens in Niehove, die schade hebben gemeld bij het Centrum Veilig Wonen (CVW), aan resp. de NAM, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders, de Onafhankelijk Raadsman (Mr. Leendert Klaassen), het College van B&W van Zuidhorn. Doel: bevorderen dat schade in Niehove serieus wordt genomen.
 1. Maart 2016: Reactie B&W Zuidhorn: wil validatie onderzoek Arcadis door de Technische Universiteit (TU) Delft afwachten.
 1. April 2016: De Onafhankelijk Raadsman, Leendert Klaassen komt naar Niehove; herkent en erkent het probleem.
 1. April 2016: Minister Kamp stuurt wetswijziging naar de Tweede Kamer m.b.t. omkering van de bewijslast door de NAM. Deze wetswijziging is NIET van toepassing op de buitengebieden als Westerkwartier.
 1. Augustus 2016: de TU Delft valideert het Arcadis onderzoek NIET. Reden o.m.: methode van Arcadis is niet houdbaar. De NCG, Hans Alders, besluit:
 1. De eenzijdig door de NAM vastgestelde contouren zijn niet houdbaar;
 2. De NAM, resp. het CVW moet nu ook alle schades in het “buitengebied” laten inspecteren; deze inspectie zal gebeuren door Ingenieursbureau Witteveen & Bos;
 3. De NCG start in het najaar 2016 een breed vervolgonderzoek door de TU Delft.
 1. September 2016: Voorlichtingsbijeenkomst in Zuidhorn door Hans Alders en onderzoekers TU Delft m.b.t. dit vervolgonderzoek. Gevolg: Marco en Harry worden uitgenodigd om zitting te nemen in een Klankbordgroep (vervolgonderzoek TU Delft).
 1. Najaar 2016: uitgebreide inspecties door Witteveen & Bos in hele buitengebied van Provincie Groningen, rond de oorspronkelijke contouren. Totaal ca. 1750 panden.
 1. Voorjaar 2017: Ir. Piet van Staalduinen (onderzoeker TU Delft) geeft aan, dat voor het vervolgonderzoek door de TU Delft het totale buitengebied in de provincie Groningen is opgedeeld in een negental clusters. Eén cluster is cluster Grijpskerk, o.m. vanwege de nabijheid van de gasopslag in Grijpskerk. Niehove staat voor dit onderzoek duidelijk op de (onderzoeks) kaart van de TU Delft.
 1. Eind maart 2017: beoordeling Witteveen & Bos: géén enkel pand in het “buitengebied” heeft aardbevings-gerelateerde schade.

Beoordeling schades door Witteveen & Bos

 1. Uitgesloten als mogelijke schadeoorzaak:
  1. Industriële activiteiten in de naaste omgeving;
  2. Vegetatie die de grondwaterstand en/of fundering beïnvloed kan hebben;
  3. Aardbevingen of geïnduceerde aardbevingen
 1. Oorzaken volgens beoordeling:
  1. Schade toe te schrijven aan (over)belasting (gebouw gerelateerd);
  2. Schade toe te schrijven aan vervorming (externe elementen; wind, weer en zon);
  3. Schade toe te schrijven aan ongelijkmatige zetting in de ondergrond (bodem gerelateerd).

N.B.

Opmerkelijk is, dat ALLE 1750 panden in het zgn. buitengebied een soortgelijke beoordeling hebben gekregen. In GEEN enkel geval is volgens Witteveen & Bos sprake van aardbevings gerelateerde schade.

Verder valt op, dat de rapportage GEEN verklaring geeft voor, bij voorbeeld, de oorzaak die leidt tot ongelijkmatige zetting in de ondergrond.

Huidige situatie

Maart 2017: de NAM trekt zich terug uit de schadeafhandeling; de NCG krijgt de hele regie toebedeeld (door het Ministerie van Economische Zaken) m.b.t. de schades in de provincie Groningen.  Onduidelijk is de positie van het CVW als uitvoerder van/namens de NAM.

Maart 2017: Hans Alders maakt bekend, dat per 1 juli 2017 een nieuw schadeprotocol van kracht wordt; ook wordt een onafhankelijke commissie ingesteld die nieuwe schademeldingen gaat beoordelen.

31 maart 2017: Hans Alders sluit een akkoord met de NAM om gedupeerden een bouwvoucher van  € 1500 te geven. Dit zou het aantal juridische procedures moeten verminderen.

2 april 2017: Media berichten, dat Hans Alders tweewekelijks overleg blijft voeren met de NAM.

Hoe nu verder? is het agendapunt van dinsdagavond 18 april.

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Zoek