Mooiste dorp van Nederland

Artikel t.b.v. vergadering di 18/4’17 Gevolgschade Gaswinning te Niehove

“Een goudmijn is een gat in de grond met een leugenaar ernaast”.   Mark Twain

“De welvaart en de overvloed, ze hebben ons verward. Wij zijn voor het grootste deel een brein, voor het kleinste deel een hart. Wat leven was met hart en ziel, werd leven met het hoofd. De vonk die leven doet, is ongeveer gedoofd”  Toon Hermans

Gaswinning is de ploeg die zand, silt, zavel (klei + zand), potklei, leem en veen in diepe/ ondiepe doordringbare en ondoordringbare lagen, desastreus en alles vernietigend vermengd.

Soms als alles uiteen lijkt te vallen, vallen de stukjes op hun plaats. En dat lukt via onafhankelijk meten. Tiltmetingen en glasvezelsensoren kunnen werkelijke risico’s in kaart brengen en kunnen toekomstige schade voorspellen. De overheid wil hier bewust niets van weten.

Aandeelhouders verder te noemen Schatinnemers corrumpeert de Overheid, NCG, NAM, BAM, Boskalis, Witteveen@Bos, Arcadis, TU-Delft, TcBB (technische commissie bodembeweging), CVW, Deltaris, Commissie Bodembeweging, TNO, EZ, 1ste kamer (Jorritsma), KNMI, WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Nlog (info mijnbouw overheid), SoDM (staatstoezicht op de mijnen), MJP (meerjarenplan energie), KNAW (koninklijke Nederlandse academie wetenschappen), NWO (Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek), Crisis- en Herstelwet. En dat in relatie tot EU en de  internationale verdragen met multinationals die eigen rechters tegenover U zetten.

Wij weten dat de Noordzee, de Waddenzee plus het Groninger land één groot industrie gebied is. Denk daarbij aan grootschalige zand- gas- olie en zout winning, veel grondgebied opslorpende bovengrondse winning met windmolens, PV-velden en biomassa productie. Dan zijn er nog de vele industrieën bij havens en op het land. Dit vergt enorme wateronttrekking aan de bodem. De warmte en koude transitie graaft en boort daar tussendoor. Daardoor krijgen wij ernstige veranderingen in een gebouw en ernstige veranderingen in de diepe en ondiepe grond. Er gebeurt tevens iets met de waterspanning  waardoor het grondwater schommelt in niveau en van alles uit de grond meeneemt. De bevingen zullen in aantal en kracht toenemen. Zie ook GBB art. Professor Vlek (RUG).

De schoffering Alders: De truc ‘voucher’ (lees: een Gutschein van de Gutmensch) = Een mijnbouw gerelateerd schade gebied afschepen met 1500 euro en dan kop dicht.

In een stuk ‘Gemeenten van de toekomst’ (alweer rol Jorritsma) meldt het ministerie van binnenlandse zaken trots dat SHELL, Philips en het ministerie van defensie graag bereid zijn om de gemeenten te helpen in deze toekomst verkenning. Het is de klasse van kletsers die de samenleving bestuurt op basis van lucht voor geld. Lees: Publiek terrein inpikken met publiek geld!

Lucht verkoop levert de gewenste zaak. Een zaak die moet worden binnen gehaald met bewust ongewenste lading voor burgers. Het is een pil waarvan de bijwerkingen de symptomen overtreffen. De gevolgen van de bittere pil die wij al geslikt hebben, vinden wij in de gevolgschade gaswinning. Lucht is bv de permanente crisiswet die grote infrastructurele projecten juridisch makkelijker uitvoerbaar maken tegen minder natuurregels. Resultaat: Fracken in boorput Warfstermolen zonder meten van de gevolgen vooraf bij het gasveld Pieterzijl Oost.

Verschijnselen en termen: Hoe was het ook al weer. We beginnen bij Jorwerd dat bekend is geworden door het boek van Geert Mak “Hoe God verdween uit Jorwerd”. Een must voor elke ambtenaar die gewend is bij het kruisje te tekenen zonder kennis van zaken. Er wordt nooit naar de ondiepe ondergrond gekeken, maar daar staan wel onze huizen en boerderijen op. ‘Het verschijnsel van Jorwerd’. Een perceel vertoont zeer eigenaardige bulten. Dat komt door de knipklei die bultige grond blijft geven door de vervloeiing van afzonderlijke brokken klei. Met wat voor grondsoorten hebben wij te maken? Zand, zilt, (klei met zand), potklei, leem, veen en dat in meer of mindere mate watervoerend.

Waakvlammetje: De schatinnemers blijven doorgaan. Bij Loppersum hebben zij 1mldm3 gas uit de bodem gehaald. Dit was tegen de afspraken in. Om de boel te bagatelliseren noemden zij dat een ‘waakvlam’. De NAM mag gas gratis hebben voor eigen gebruik, vooral voor compressoren. Een deel van die compressoren staan op gaslocatie Grijpskerk. In de loop der jaren is het gebied in en rond Grijpskerk 6cm gezakt. Tijdens het in/uit pompen van gas stijgt het gebied jaarlijks 2 cm om vervolgens weer 2 cm te zakken. Het is politiek niet wenselijk dat hier gemeten gaat worden. Het geintje met de waakvlam leverde 100mlj op voor de regering en 12mlj voor de Nam.  Bron: Herman Damfeld. Let op: De schatinnemers willen datzelfde trucje herhalen bij Warfum. Kassa!

Al die soorten grond op verschillende dieptes worden gedwongen op elkaar in te werken. Een waterhoudende laag tussen ondoordringbare lagen en een waterhoudende laag die niet afgesloten is door elkaar trappen, geeft ongelijkmatige bodemdaling. De commissie bodemdaling ontkent dit uiteraard. Gelukkig zijn er meters die de ernst en de gevolgen precies kunnen meten. Arthur Newell Strahler (Geoscience VS) liet al ver voor de eeuwwisseling weten dat bij aardbevingen het schudden van de grond de sterkte van het aard materiaal vermindert dat de zware infrastructuur draagt. Gebouwen kantelen torderen of storten in. Tiltmeters meten dit vooraf, tijdens en daarna!

Liquefactie = Een verschijnsel, dat door het trillen van de grond fijn zand of silt, welke met water is  verzadigd, zich als een vloeistof gaat gedragen. Klik op de link voor een verhelderend filmpje: https://youtu.be/b_aIm5oi5eA . Drijfzand is naar bovenkomend water en duwt ieder zandkorreltje een beetje omhoog, waarbij ieder zandkorreltje omgeven wordt door een dun vlies water. Vanaf 1968 hebben mijnbouwexploitanten dit geweten n.a.v. van onderzoek in de VS. In elk land dat zichzelf respecteert zijn metingen vooraf verplicht. In Zwitserland komt geen project tot stand zonder meting vooraf!!! Bij een mammoetproject is er zelfs een referendum voor vereist.

Zwelklei: Klei heeft het vermogen water op te nemen, niet alleen in de poriën tussen de kleideeltjes maar ook in het kristal rooster van de mineralen. Droogt de klei weer in dan krimpt de laag. OEPS.

Peter van der Gaag is onze super onafhankelijke grond controleur. Hij is omringd met onafhankelijke meetkundigen die jarenlang ervaring hebben met Tiltmeters en Glasvezelmeters. Hij legt eenvoudig één van de oorzaken van gevolgschade aardgaswinning uit: “Bij wisselende grondwaterstanden in deze zwelkleilagen staat de ondiepe ondergrond voortdurend onder spanning”. “Als in zwelklei gebied genoeg spanning is opgebouwd, dan kan een lichte aardbeving de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Dat kan tot onevenredige schade leiden”!

Wierden drijven uit elkaar door liquefaction en Lateral spreading (lees; wegglijden boven een andere laag), met als gevolg verweking-vervloeiing-opslingering, die de woningen op de wierde tegelijkertijd doet torderen en roteren. Onderzocht moet worden of de breuklijn ‘de Lauwersmeer trog’ van Ameland richting Assen over onze wierde loopt. En het daarbij behorend bevingsrisico met aan de ene kant de in/uit pompende gaslocatie Grijpskerk en aan de andere kant de alsmaar zakkende onregelmatige en van niveau verschillende scheurende ‘Kom’ door mijnbouw activiteiten.

De schade moet per direct betaald worden door de veroorzakers ervan + de door het volk betaalde subsidies moeten geleidelijk terugvloeien. Doel: Het financieren van het terug ontwikkelen van Groningen en daardoor groei creëren.

Met vriendelijke groet, Kees van Ee

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Search