Mooiste dorp van Nederland

Datum: 21/04/2017
Tijd: 19.45
Locatie: Bovenzaal Eisseshof
door: Vereniging Dorpshuis
Vergadering
Toegang: nvt
reserveren: nvt

Verslag extra ALV Vereniging Dorpshuis op 2 september 2016

Verslag Algemene ledenvergadering dd 2 september 2016

Enno opent.

Welkom aan nieuwe leden: Annemiek, Anton, Wouter en Lex.

Inleiding: Na 2 jaar plannenmaken zijn hier nu de verbouwingsplannen te zien. Doel deze ALV: een goed gesprek, een stemming en een besluit nemen, om daarna subsidies aan te vragen en verder te kunnen.

Agenda:

  • Notulen jaarvergadering eind april
  • Voorlezing het verbouwingsplan.
  • Mededelingen

 

Mededelingen:

Petra: Er zijn volmachten.
Marten: dat is niet bekend gemaakt, die volmachten. Dat had op de uitnodiging moeten staan. Dus dat wist niet iedereen. Oneerlijk.
Enno: Iedereen weet wie er in het bestuur zit, je kan ons een belletje geven. We weten al sinds jaren dat je kunt machtigen, we zijn er dus van uitgegaan dat iedereen het weet.
Johan: ik heb een volmacht ingeleverd, het was voor mij een probeersel. Om te kijken of het werd geaccepteerd. De jongens die er niet zijn hadden misschien ook wel willen stemmen. Het staat niet in de notulen dat het kan.
Enno: Het is algemeen bekend. En alleen leden kunnen leden machtigen.
Voorlezing Verbouwingsplan

Enno leest de notulen voor, met name de plannen van Johan en Janet en de reacties daarop.
Johan: De (nieuwe) plannenmakers hebben geen overleg met de architect gehad.
Enno: Klopt, we hebben de architect  gevraagd de plannen (Janet en Johan) te vertalen.

Rob licht het verbouwingsplan toe

Johan: Hoe kom je aan 25.000? Dat moet je goed berekenen.
Rob: Dat gaat op kengetallen, op grond van die kengetallen zijn de drie plannen doorgerekend.
Johan: Jullie hebben een plan, een raming. Dan komen nieuwe voorstellen, die worden dan 25.000,- duurder, dan zou dat moeten worden aangepast.
Rob: Dat is meegenomen. In een plan zitten plus en min-kosten.
Johan: Misschien was het dan maar 12.000,- geweest.
Rob: De architect is onpartijdig. Onze conclusie was: het bestuur legt het aangepaste plan voor aan de ALV, omdat het binnen de schil van het gebouw ligt en goedkoper is. We hebben het aangepast, dat is te zien op de tekening. (Uitleg) Met name een uitvergroting van de verbetering van de toiletgroep.

Marten: Jammer dat er geen maten bij staan.
Rob geeft aan hoe groot het wordt.
Marten: Ze moeten er toch nog langs met eten.
Rob: Nee. Dit mag, als er maar een dubbele deur zit.
Marten: Wat is er mis met het andere plan?
Johan: Het voorportaal blijft klein. We moeten allemaal door dat ene deurtje.
Enno: Johan, bewaar je plannen even tot de presentatie klaar is. Eerst een overzicht.
Marten: Zitten we te wachten op nog meer bezoekers in het dorp? Nee.
Kees: Dit is een mooi plan, die bovenzaal, met dat raam erbij. En er zijn maar af en toe evenementen die om meer mensen vragen.

Rob licht nog even kort het plan van Janet toe. Wel een lift, maar het gebouw biedt weinig ruimte voor de trap.
Marten: Het plan van Johan is toch prima.
Rob: We volgen het plan van Johan niet omdat we niet willen uitbreiden, we hebben al zo’n groot dorpshuis, dat moet ook allemaal onderhouden worden.
Johan: Je kan de slaapkamers in tact laten
Rob: Er blijven per saldo 2 slaapkamers over. De huidige pachters hebben gevraagd  om de entresol te betrekken, dan heb je 3 slaapkamers.

Rondje vragen en opmerkingen, te beginnen met vragen


Annemieke: Is het een optie om drie toiletten te maken voor de dames.

Johan: Dan draaien de deuren de hal in
Annemieke: Er is altijd toiletgebrek.
Rob: Misschien teveel focus op de toiletten?
Janneke: Ik heb hier nog nooit iemand in nood in de bosjes gezien.
Wouter: Keuze lift of traplift
Rob: Die keuze is nog niet definitief gemaakt. We garanderen minimaal een goede stoellift en als het nodig is een plateaulift. Onze opzet is een goede toegankelijkheid van de bovenzaal.
Johan: Toelichting voor degenen die er niet waren over de ruimte van de toiletten.
Enno: De keuken is dus groter, en de wc kleiner.
Johan: Er kan zelfs een extra toilet bij in
Kees: Ik ben heel blij dat het gebouw opgeknapt gaat worden. Ik had een lifemuziekcafe, ik heb panden gerenoveerd, ik had 15 mensen in dienst, maar ik ben nooit benaderd. Je moet kijken naar het gebouw, alle mogelijkheden. Ik zie hier dat er gekeken is vanuit de pachters, en dat is een foute zaak. Vanuit de driehoek moet je vanuit het dorp reageren. Ik heb mijn plan niet ingediend, maar over 5 jaar ziet de wereld er anders uit, dan is het pand geïsoleerd, maar dan kan je misschien de hele boel slopen
Rob: Het uitgangspunt van het plan was: hoe kunnen we het toegankelijk maken als de pachters er niet zijn.
Fred: Wat mis je nu Kees, licht eens toe
Kees: Ik zou het hele restaurant vergroten, mogelijkheden dat de pachters hier kunnen wonen, de benedenverdieping kan functioneren als een dorpshuis, je hebt een tuin, ik zie heel graag een muur achter waar nu de kookruimte is, het pand vergroot, maar je ziet het niet vanuit het dorp, vluchtweg is makkelijker, hele tuin kan restaurant worden, en de bg heeft dan een functie. Dat heeft het pand in zich. Ik heb er ergens ook spijt van dat ik het niet ingediend heb.
Hans: Jij wil gevraagd worden ipv dat je het aanbiedt.
Kees: Ik heb er spijt van dat ik niet heb ingediend. Ik dacht steeds dat het vanuit de pachters was. De kerkgordel en de andere gordel.
Enno: Je zegt, Kees, dat er in een dorpshuis verschillende activiteiten mogelijk moeten zijn, daar staan wij achter.
Kees: Ik bedoel het positief.
Wouter: Dorp en pachters hebben elkaar nodig. De plannen zijn nu concreet. Worden de mensen in het dorp ook betrokken, de mensen die kennis hebben, die handen hebben etc.? Als je het samendraagt, dan is dat mooi.
Enno: Bestuur wil dat ook graag en het is ook nodig dat mensen uit het dorp meehelpen. Ook bij vragen als ‘wie wordt de aannemer’.
Sijtse: Hoe zit het financieel?
Enno: Dit is een raming. Als het dorp zegt: ‘Dit willen we hebben’ gaat het plan naar fondsen en subsidiegevers. Van belang is dat het wordt gedragen door het dorp.
Sijtse: Wat als niet?
Enno: Dan kijken we naar andere wegen.
Suzan: Wanneer beginnen?
Rob: Oorspronkelijk 2017, nu waarschijnlijk een jaar later. Maar dat is niet haalbaar. Eerst plan met meerderheid aannemen, liever nog unaniem.

Kees: Ik heb een boek, 1000 blz. dat gaat alleen over subsidies je wil niet weten hoeveel instanties er zijn. Ik wil het wel uitlenen. Het gaat om de eisen die ze stellen, dan is een leugentje om bestwil aan te raden.
Stemming

Enno: Het voorstel is niet voor de ene of de andere wc maar voor een meer flexibel gebruik van het DH, ook naast de bedrijfsvoering. Niet groter, zodat de kosten van onderhoud ook niet groter worden, daarom stellen we dit plan voor.
Marten: Moet ik straks boven zitten als het restaurant vol zit?
Rob: Nee Marten, wat dat betreft blijft alles zoals het nu is. Dat zal niet veranderen
Fred: Hoe is de stemmingsprocedure?

Enno: de helft plus een van de uitgebrachte stemmen, inclusief de volmachten.
Kees: Nog een ding, wat je zo hoort in het dorp, er zijn mensen niet die waarschijnlijk zouden tegenstemmen. Maar men denkt niet na over waar het over gaat. Ik stoor me aan het feit dat we met zo weinig zitten. Het moet de volgende keer beter aan de man gebracht worden, het is ook een belediging naar jullie.
Petra: Ik zie hier wel 30 mensen zitten, en als ik zie wat er aan volmachten is, dan is het de grootste vergadering ooit.
Hans: 86 mensen zouden mogen stemmen. Dus bijna iedereen is er, met de volmachten mee.
Er wordt gestemd:
de volmachten worden geteld:
37 voor en 9 tegen. Voorstel aangenomen.

Rondvraag


Kees: Ik accepteer het ja volledig en we zien wel waar het schip strandt.
Wouter: We zijn het dus eens, als het tot 2018 duurt, geeft dat nog ruimte om nog met ideeën te komen, voor Kees en Johan.

Enno: Een voorbeeld van inbreng van Meindert: een takellift met een lier, dat past prima!.
Rob: Een verbetering is altijd goed, dit zijn de uitgangspunten. We kunnen nu naar buiten met dit plan. Details zijn het punt niet.

Janneke feliciteert het dorp met dit plan en met de toekomst van het dorpshuis
Enno: Dank voor jullie aandacht.

 

 

Search