Noordhorn
14:30
Gemeente ZUidhorn
Entree: nvt
Reserveren/Aanmelden: nvt

Opening N355

15 sep 2014

Ruim een jaar hebben de werkzaamheden tussen Noordhorn en Zuidhorn geduurd, maar nu zijn we 
zo goed als klaar. Daar willen we graag op een feestelijke manier aandacht aan besteden. Maandag 
15 september opent gedeputeerde Mark Boumans samen met burgemeester Bert Swart, directeur 
Els van Grol van Rijkswaterstaat en directeur Gerrit-Jan van de Pol van GMB het nieuwe deel van de 
N355 met bijbehorende tunnel.
Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd bij deze opening aanwezig te 
zijn.

AGENDA

Geen activiteiten gevonden