Om deze toekomst concreet te maken willen de gemeenten Zuidhorn en Winsum en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier samen met ondernemers, organisaties en inwoners een gezamenlijke visie en een gebiedsagenda met projecten ontwerpen.

Denk aan alle sectoren die in het Middag-Humsterland een rol spelen: van schoolinstellingen tot inwoners en van dorpsverenigingen tot grote bedrijven in de streek. In drie grote expertsessies zal onder leiding van Willem Foorthuis, lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen, deze agenda gevormd worden.

Wie woonachtig of werkzaam is in het Middag-Humsterland en concreet wil meedenken én meedoen in de ontwikkeling van de eigen regio kan zich aanmelden via info@gebiedscooperatiewesterkwartier.nl of 0594-726002.

De eerste bijeenkomst is 21 maart van 16.15 uur tot 20.30 uur in Niehove.

Bron: Westerkwartier, Monique Westra op