Mooiste dorp van Nederland

Datum: 21/04/2017
Tijd: 19.45
Locatie: Bovenzaal Eisseshof
door: Dorpshuis
Vergadering
Toegang: gratis
reserveren: nvt

Jaarvergadering Vereniging Dorpshuis Niehove Vrijdag 21 april 2017 om 19.45 uur in Café Eisseshof

19.00 uur       Inloop bovenzaal (stukken* liggen klaar)

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag ALV 15 april 2016 en verslag extra ALV 2 september 2016 (verslagen staan op de site niehove.eu, kopje Agenda)*
  3. Jaarverslag secretaris*
  4. Financieel jaarverslag penningmeester en begroting*
  5. Verslag kascommissie, benoeming nieuwe kascommissie

Pauze

  1. Bestuurslidmaatschappen
  2. Evaluatie spelregels* (jaarlijks)
  3. Meedenkplan: Om de leden van vereniging Dorpshuis zo goed mogelijk te betrekken bij de verbouwingsplannen organiseren we vier bijeenkomsten waar mensen met elkaar en met het bestuur van gedachten kunnen wisselen over de uitvoering van de verbouwing en de inrichting van ons Dorpshuis. Die bijeenkomsten zullen plaatsvinden in de bovenzaal van de Eisseshof op: woensdag 3 mei, zaterdag 3 juni, woensdag 6 september en zaterdag 14 oktober.
  4. Rondvraag

 

Alle inwoners van Niehove zijn van harte welkom!

Stemrecht is voorbehouden aan leden van de Vereniging Dorpshuis Niehove.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden tijdens de jaarvergadering.

Mensen die zich kandidaat willen stellen voor het bestuurslidmaatschap kunnen zich tot een half uur voor de vergadering opgegeven bij de secretaris van de vereniging.                      

Als je de stukken van tevoren wilt inzien, neem dan contact op met:

Janneke Holwarda janneke.holwarda@gmail.com of 06 46338511

Zoek