Eisseshof
20:00
Dorpsbelangen
Entree: –

Jaarvergadering Dorpsbelangen

10 okt 2014

Het bestuur nodigt je uit voor de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Niehove op vrijdag 10 oktober 2014 om 20 uur.

De zaal is open om 19.45 uur. De eerste kop koffie/thee is gratis.

 

HET BESTUUR IS OP ZOEK NAAR NIEUWE BESTRUURSLEDEN.

MELD JE AAN!

 

Agenda:

 

  1. Opening en welkom

 

  1. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 11 oktober 2013

 

  1. Mededelingen

 

  1. Jaarverslag van de secretaris is tegelijk evaluatie van het werkplan 2013-2014

 

  1. Verslag van activiteiten

 

  1. Financieel verslag

 

  1. Bevindingen van de kascommissie + nieuwe kascommissie samenstellen

 

 

PAUZE                                  VERKOOP VAN LOTEN

 

 

  1. Werkplan 2012 – 2013

 

  1. Rondvraag

 

  1. Sluiting

 

 

VERLOTING                                    VERLOTING

AGENDA

01 okt 2020
09 okt 2020
23 okt 2020