Evenement
dorpshuis Antharpe in Adorp
20.00 uur
Vrij entree
Reserveren/Aanmelden: brugterug@gmail.com

Brugcafé over Paddepoelsterbrug

09 apr 2019

BrugTerug Café op dinsdag 9 april met historicus Jan van den Broek over het gebied, waarin de Paddepoelsterweg en de Hunze centraal staan. Plaats: dorpshuis Antharpe in Adorp.

Wat speelt er:

Actiecomité BrugTerug heeft bereikt dat de Paddepoelsterbrug, die sinds de aanvaring vorig jaar september weggehaald is, volop in de aandacht is. De brugwachter op afstand had de brug te snel dicht gedaan, Rijkswaterstaat hield een pleidooi voor de veiligheid op dit – rechte- stuk vaarweg, en wilde de brug niet terugplaatsen. Op het bestuurlijk overleg vorige week tussen de gemeenten Groningen (wegbeheerder), Westerkwartier en Het Hogeland, de provincie Groningen en Rijkswaterstaat (eigenaar van de brug) zijn nu belangrijke stappen genomen.

‘Iedereen is ervan overtuigd dat die verbinding moet worden hersteld’, zegt wethouder Broeksma op RTV Noord. ‘De neuzen staan dezelfde kant op, die verbinding komt terug.’ Tevens werd bekend dat de reparatie van de huidige brug voor een snel herstel van de verbinding weer bij de mogelijke opties staat. Andere, eerder genoemde, opties zijn een 9 meter hoge fietsbrug, of een pontje. Philip Broeksma, wethouder Verkeer van gemeente Groningen: ‘We zijn in gesprek om de veilige verbinding voor voetgangers en fietsers te herstellen. Alle partijen staan er open voor. We gaan snel verder praten over meerdere kortetermijnoplossingen. Zodat de toegankelijke en veilige verbinding voor voetgangers en fietsers hersteld wordt. Uiteraard met een veilige vaarroute’, aldus Broeksma.

Stichting Versterking Landschap Middag-Humsterland heeft de bestuurders vorige week ook een brief gestuurd, met een pleidooi om de huidige brug voor de zomer te repareren en terug te leggen. Andere brieven zijn gestuurd door Gronings Landschap, de fietsersbond, en de klankbordgroep Paddepoelsterbrug vanuit Garnwerd e.o. Politieke partijen als D’66, PvdA en Groen Links maakten zich afgelopen maanden sterk voor de brug. De Paddepoelsterbrug is een historische verbinding tussen de Stad en Middag-Humsterland. Dé manier om fietsverkeer te stimuleren, wat de komende jaren steeds belangrijker wordt, is het uitbreiden van goede fietsverbindingen. Goede fietsverbindingen zijn fijnmazig, veilig, comfortabel en aantrekkelijk.

Je kan het actiecomité steunen door een mail te sturen aan brugterug@gmail.com.

Je vindt meer informatie op de facebookgroep De Paddepelsterbrug T’rug!: https://www.facebook.com/groups/2270483986506401/

AGENDA

01 okt 2020
09 okt 2020
23 okt 2020