Vergadering
Dorpshuis Oldehove
19:30
Gemeente Zuidhorn
Entree: nvt
Reserveren/Aanmelden: nvt

Bijeenkomst aardbevingsproblematiek Oldehove

10 apr 2018

Op dinsdag 10 april organiseert de Gemeente Zuidhorn een voorlichtingsavond in Oldehove m.b.t. de aardbevingsproblematiek in onze gemeente.
Het doel van deze bijeenkomst is tweeledig:
• Informeren van de inwoners over de gevolgen van mijnbouw in onze regio. Hiervoor is de deskundige Rien Herber uitgenodigd.
• Toelichting door wethouder Henk Bakker m.b.t. de positie en standpunt van de gemeente inzake de aardbevingsproblematiek in onze gemeente.
Anderzijds wil de gemeente van inwoners horen waar zij zorgen of vragen over hebben.
Dit laatste is des te belangrijker en urgenter geworden, nu het er op lijkt, dat de NAM toestemming krijgt d.m.v. fracking een gasveld te exploiteren in de bodem bij Pieterzijl, met alle mogelijke gevolgen van aardbevingen dan wel bodemdaling van dien!
Komt dus allen!

AGENDA

31 jan 2021
15 feb 2021