Mooiste dorp van Nederland

Update vergunningen windmolens + reactie + bezwaren

Beste mensen van Niehove en omgeving,

Een tijd geleden heeft de gemeenteraad besloten om de kleine windmolens in Middag Humsterland te blijven toestaan, met een beperking van twee per bouwblok. Er is ook besloten om een monitorgroep in te stellen die blijft meekijken met het verlenen van de vergunningen. Het zal nog even duren voordat die vorm krijgt. Om voor die tijd toch open en duidelijk te communiceren doen we dat even via deze weg. Dit is een aanvulling op de gangbare communicatiekanalen van de gemeente voor vergunningaanvragen.

Op dit moment zijn er twee locaties reeds vergund (vd Helm en Feitsma) en vier nieuwe aanvragen in voorbereiding. Omdat het beleid is gewijzigd sinds de aanvraag voor vd Helm en Feitsma hebben we Libau gevraagd om deze locaties te toetsen aan het nieuwe beleid en de nieuwe inzichten. Hieruit is naar voren gekomen dat de huidige aanvragen ook aan het nieuwe beleid voldoen. Bij vd Helm wordt daarnaast de suggestie gedaan om de achterste molen iets dichter naar de bebouwing te plaatsen in verbad met de karakteristieke waterloop.  De plaatsingsadviezen hiervoor zijn bijgevoegd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden hiervoor binnenkort starten. Eerst zal de stroomkabel worden gelegd. Het plaatsen van de kleine windmolens zal niet eerder dan september dit jaar plaatsvinden.

Voor vragen over de vergunningsaanvragen en plaatsingen kunt u contact opnemen met de gemeente Zuidhorn.

Met vriendelijke groeten,
Bart Schuitema | EAZ Wind

Plaatsingsadvies formulier EAZ turbines – Heereburen 2 Niehove – hz 12 juli 2017

Plaatsingsadvies formulier EAZ turbines – Rikkerdaweg 36 Niehove

Redactie Nais, ter info:

Principes zorgvuldige plaatsing

Welke zijn de principes voor zorgvuldige plaatsing die de gemeente hanteert?

De gemeente staat plaatsing van 2 molens per bedrijf toe  “op voorwaarde dat sprake is van zorgvuldige plaatsing volgens principes zoals beschreven in het Libau presentatieboek” 

De principes in het presentatieboek zijn o.a.:

– principes boerderijen (pag 26 en 27):  “voorkom verknoping met landschappelijke elementen zoals een dijk, karakteristieke sloot of een wierde (houd een landschappelijke afstandsmaat)”.

en: “Voorkom langgerektheid, het is geen landschap van rechte lijnen.”

– principes dorpsomgeving (pag 48 en 49):  “Houd bij plaatsing van windturbines en zonneterrein in de dorpsomgeving rekening met de volgende principes:  voorkom plaatsing bij aanrijroutes, dorpsentrees, langs gave dorpsranden, waar de oude dorpsstructuur het landschap raakt of in belangrijke vista’s of uitzichten”.

Een eerste reactie op het bericht van EAZ:

Zeer teleurstellend zo wordt de uitwerking van het advies in Niehove ervaren.

In het plaatsingsadvies staat in beide gevallen een zinsnede over clustering met de bestaande bebouwing. Dat is een open deur waar je u tegen zegt en Libau onwaardig. Omdat molens volgens provinciaal voorschrift op een bouwblok moeten staan is er altijd clustering met de bebouwing. Daar is dat idee juist op gestoeld, dus die zinsnede kan in de toekomst weggelaten worden, hij voegt niets toe. Dan blijft er bij de molen aan Heereburen niets meer aan toegevoegde onderbouwing over, want het is de enige onderbouwing die wordt genoemd…..

De molens aan de Rikkerdaweg worden gedeeltelijk weggenomen door de bebouwing: inderdaad, de palen. De molens en de staarten steken er bovenuit en zijn vanaf alle huizen langs de Rikkerdaweg zichtbaar. Er wordt bij gebouwen altijd gesproken over de max. hoogte van 14 meter waar ze amper bovenuit komen. Echter, de meeste bebouwing haalt die hoogte lang niet. Ik mis in de adviezen concrete gegevens over hoogte van gebouwen in relatie tot de hoogte van de molens. Wat is het hoogste punt van de bebouwing? Verder wordt de hoogte van bomen vaak in relatie met de molens gebracht. Er staan op de onderhavige bedrijven geen of weinig bomen, al helemaal niet rond de molens. Met andere woorden, er is weinig dat het zicht er op weg kan nemen.

In de aanscherping werd gesproken over vista’s , aanrijroutes, wierdes. Daar zie ik in de adviezen weinig  meer van terug. De bedrijven vallen buiten de contouren van het beschermd dorpsgezicht. Al weer een grote open deur. De achterkanten van de huizen vallen daar al niet eens onder, dus het kijken naar contouren van beschermde dorpsgezichten kun je net zo goed buiten beschouwing laten want daar zullen ze altijd buiten vallen.

Waarom worden de aanrijroutes niet benoemd? Daar ging het toch juist om in het raadsbesluit, dat er naar meer dan alleen de clustering gekeken zou worden?  De molen op Heereburen bijvoorbeeld staat vol in het zicht voor iedereen die richting Niehove komt rijden vanaf Frytum/Balmahuisterweg, het grootste deel van de verkeerbewegingen rond Niehove. Ik zie daar in het advies niets over terug. Kom je over de Rikkerdaweg vanaf het westen dan is nu het meest opvallende beeld de toren met huizen en groen daaromheen De beide molens staan vanaf die kant vol in het zicht en worden dan naar verhouding sterke aandacht trekkers.

Als de adviezen de voorbode zijn van hoe er in de toekomst mee om wordt gegaan dan heeft het hele proces niets opgeleverd behalve de beperking tot max 2 molens. Een beperking die slechts theoretisch is, er zijn amper boeren die er meer willen.

Voor mij persoonlijk kan alle gesprek over het mooie en bijzonder landschap van Middag Humsterland op de composthoop. Het zijn vele mooie woorden over prachtige processen, maar het landschap heeft daar per saldo niets aan gehad.

Hartelijke groet,

Ruud Hendriks

Er zijn inmiddels 5 bezwaarschriften ingediend tegen de voorgenomen plaatsing. Hieronder 2 ter inzage:

Bezwaarschrift vergunning windmolens[384]

Bezwaarschrift vergunning windmolens R Hendriks

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.hendriks
Ruud Hendriks
2017-07-22 13:47

De plaatsingsadviezen zijn uiterst summier en doen geen recht aan de koers die de raad wenst. De plaatsing kan omdat men constateert dat de molens met de bebouwing een geheel vormen. Ja, logisch, dat is een open deur. Ze mogen in Groningen alleen op een bouwblok dus ze vormen altijd een cluster. Daar hoef je niet op te toetsen.
Er zijn inmiddels diverse bezwaarschriften op verschillende gronden ingediend. Er is een groep actief die ondanks alle tegenwind probeert het tij te keren en het landschap te beschermen. Er zijn nog 4 aanvragen in voorbereiding begrepen we. Voor inzage in bezwaren mail Ruud, r.hendriks@groenhorst.nl

Zoek