Mooiste dorp van Nederland

Nieuwsbrief brug Zuidhorn, 29 september 2015

Nieuwsbrief Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
brug Zuidhorn

View this email in your browser

 

 

lemmerdelfzijl

week 40 2015

 

 

Hinder beperken, schade voorkomen en volgen wat er gebeurt

Zoals bekend starten we begin volgend jaar met het vervangen van de beweegbare brug in Zuidhorn. De bouw van de nieuwe brug zal helaas, vooral voor direct omwonenden, enige hinder veroorzaken. 
Wij doen er alles aan, wat voor ons mogelijk is, om de hinder tot een minimum te beperken. In deze nieuwsbrief leest u wat wij voor de start van de bouw doen om alles in goede banen te leiden, maar ook tijdens en na de bouw houden wij vinger aan de pols.
 

 

 

Bouwkundig onderzoek woningen
Wij hebben de bouwkundige staat van de woningen en/of bedrijfspanden in een cirkel rondom het bouwterrein vast laten leggen door Prosperus. De cirkel dekt het gebied waarbinnen, gelet op de voorgenomen werkzaamheden, schade kan optreden en is inclusief een extra veiligheidsmarge van 30 meter. Van alle woningen, die geheel of gedeeltelijk binnen deze cirkel vallen, is de huidige situatie vastgelegd. Tijdens de bouw wordt de toestand van de woningen en/of bedrijfspanden gemonitord.

 

 

Trillingsmeters
De uitkomsten van het onderzoek zijn, geanonimiseerd meegenomen in het aanbestedingstraject, zodat de inschrijvende aannemers weten waar zij bij de uitvoering rekening mee moeten houden.
Op basis van de opname van de woningen en de te verwachten trillingen is een voorspelling gedaan van de trillingen. Per woning is daarop gekeken wat de woning kan verduren aan trillingen, zonder schade te veroorzaken. Bij een aantal woningen worden trillingsmeters geplaatst. De woningen zijn zo geselecteerd dat door het monitoren van deze woningen feitelijk de trillingen in het hele gebied in de gaten kunnen worden gehouden. Deze meters worden op verschillende momenten tijdens de uitvoering bemand, zodat bij te veel trillingen het werk direct kan worden gestopt en de werkwijze kan worden aangepast.

Beperken trillingen
Bij de bouw van de brug worden ook extra maatregelen genomen om de trillingen te beperken. Noordhorn en Zuidhorn liggen op een glaciale rug en de kleilaag onder die rug is keihard. Damwand planken komen hier niet eenvoudig doorheen. Daarom wordt de grond voor het plaatsen van de damwanden voorgeboord; de harde kleilaag wordt doorboord, waarna de planken er makkelijker doorheen kunnen. Dat geeft wel trillingen, maar veel minder en minder heftig.

 

 

Na de bouw
Als de bouw van de brug klaar is, worden de woningen nog een keer opgenomen en wordt gekeken of er schade is ontstaan, hoeveel en of deze is veroorzaakt door de bouw van de brug.

Belangrijk is dat mensen met vragen over hun (opgenomen) woning altijd contact op kunnen nemen met de mensen van Prosperus en een schademelding kan ook gelijk bij hen worden gedaan (zie illustratie voor de schade pas).
En, indien mensen in de periode tussen nu en het voltooien van de brug, een woning verbouwen, dan is het verstandig om direct na afloop van deze verbouwing contact op te nemen met Prosperus om de woning of delen ervan opnieuw op te laten nemen.

 

 

Bouw van de kelders
Ook de bouw van de kelders wordt op een bijzondere manier aangepakt. De wanden van de kelders worden op het maaiveld opgebouwd. Daarna wordt de kelder van binnenuit, dus tussen de muren, uitgegraven en de muren worden dan met een trekstang de grond in getrokken. Dit gaat meter voor meter en tussentijds wordt steeds gecontroleerd of een en ander goed verloopt. Vanaf het moment dat er water binnen de keldermuren komt te staan, wordt dit door een duiker gedaan, op de tast. De kelders worden in totaal 12 meter diep. De eerste 10 meter worden in een keer naar beneden geplaatst. De laatste 2 meter, het deel dat in zicht blijft, wordt pas gebouwd als de kelders in de grond zitten en stabiel staan. Dit om te voorkomen dat dingen voor het zicht scheef komen te staan.

Grondtransport
Nog een maatregel om de hinder voor omwonenden te beperken is het afvoeren van de grond per schip. We hadden uitgerekend, dat er voor het afvoeren van de grond ongeveer 1000 vrachtwagens door het gebied zouden moeten rijden. De aannemer krijgt een bonus om dit vervoer over water te laten gaan. De bonus is hoog genoeg om te voorkomen dat de aannemer alsnog over de weg zal gaan vervoeren.
De grond die vrijkomt bij het uitgraven van de kelders wordt nog wel met vrachtwagens afgevoerd. Het gaat dan om een beperkt aantal vrachtauto’s.

 

 

Planning
De bouw start zoals het er nu uitziet in het voorjaar van 2016 en leveren we in de zomer  van 2017 op. De gemeente Zuidhorn heeft al laten weten binnen 6 weken na het opleveren van de brug, ook het werk voor de herinrichting van de Rijksstraatweg af te zullen ronden.
De eerste serie damwanden wordt in het voorjaar van 2016 geplaatst. De tweede serie in het voorjaar van 2017. De exacte planning is afhankelijk van de werkwijze van de aannemer. Zodra deze bekend is wordt dit bekendgemaakt op de gebruikelijke wijze.

 

 

 

 

 
 
 
0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Zoek