Mooiste dorp van Nederland

Meldingen Openbare Ruimte(MOR)

Wanneer u gebreken constateert aan openbare ruimte (wegen,stoepen,verlichting, heggen,lantaarnpalen  e.d) kunt u dit als volgt melden:

Ga naar www.zuidhorn.nl

Daarna melding doen. Vervolgens direct  melden.

Let op: melding als persoon melden met gebruikmaking van burgerservicenummer(BSN).

Daarna volgende stap(pen).

U krijgt later bericht of de melding is afgedaan dan wel in  de planning wordt opgenomen.

Zoek