Mooiste dorp van Nederland

Ingezonden: Groot Grijpskerk onder Niehove?

Groot Grijpskerk onder Niehove?

 

De tijd van georkestreerde verhaaltjes en holle uitspraken is voorbij. Het verhaaltje dat 50 jaar fracken door de NAM niet in verband gebracht wordt met aardbevingen gelooft niemand meer. Conclusies uit niet met name genoemde onderzoeken dat het wel mee valt zijn ronduit lachwekkend. “ Seismische dreiging in Groningen kleiner dan gedacht “. Wat wel serieus genomen dient te worden is de volgende Aldersiaanse uitspraak “ Het optimaliseren van de boorlocatie “. De frackinglocaties rond Grijpskerk staan met elkaar in verbinding. Dit is groot Grijpskerk onder onze dorpen met alle gevolgen van dien. Het betekent nog meer druk verschillen. Nog meer sponswerking van de aardgas buffer. Dat betekent nog meer zeer ernstige luchtverontreiniging door het extra affakkelen. Dat betekent nog meer schade aan de grond met knipklei waarop uw huis staat.

 

Je zou toch denken dat nagedacht is alvorens dit te durven. Fokko T. Oldenhuis die privaatrecht doceert aan de faculteit Rechtsgeleerdheid zei er het volgende over. “ Als de leveringszekerheid in gevaar komt mag de gemaximeerde productie worden hervat “. Hier rijst tevens de vraag of het waar is dat gas uit kleine velden niet meegeteld wordt bij de vastgesteld quota? “ Levenszekerheid is een absoluut recht. Toch heeft winst de prioriteit en gaat voorbij aan te nemen noodzakelijke maatregelen ten behoeve van de aardbevingsbestendigheid “. Deze woorden waren allemaal te horen in zalencentrum ‘Nova’ te Middelstum. Ondergetekende is een paar jaar geleden begonnen met het bezoeken van bijeenkomsten die enige helderheid verschaffen inzake het causaal verband tussen aardgaswinning en de bodembeweging en vervolgens tussen de bodembeweging en de huizen. De rechter maakt ons er op attent dat niet ingenieurs, bouwkundigen en andere ‘specialisten’ de dienst uit maken maar de rechter!!!

Schade dient geclaimd te worden. [De digitale versie van dit schrijven heeft een bijlage met de nodige tips om de claim te onderbouwen]. Het gaat om bewijs, feiten en het aannemelijk maken dat er schade is door bodembewegingen. Een persoonlijk logboek is daarbij een vereiste. In dit logboek staat het verhaal van het huis. Alles wordt hierin vastgelegd. Mails, schriftelijke klachten, de historie van het pand compleet met eigen verhaal en foto’s en eventuele foto’s van google maps. U heeft recht op schade vergoeding. Artikel 33 van de mijnwet. De NAM kun je aansprakelijk stellen op grond van BW 6 art. lid 1 Hoofdkantoor NAM bv. Postbus 2800 9400 HH Assen.

Het is onacceptabel dat de veroorzaker van de schade tevens de omvang van de schade bepaalt, de zaak eindeloos traineert en voor zich uit schuift. Het is niet voor niets dat de Groninger Bodem Beweging is weggelopen bij de dia’loog’tafel. Geheel des Brie’s wijs ik u op het feit dat de overheid altijd de zijde kiest van de grootaandeelhouders. De crisis-en herstelwet kan het ultieme traineer wapen worden omdat de mijnbouwwet veranderd kan worden, de milieuwet opgerekt kan worden en een nadelige onteigeningsprocedure in gang gezet kan worden. Ons gebied is namelijk nogal aantrekkelijk om schadelijke stoffen te dumpen. NB: Wist u dat de ‘reductie’ in het jaar 1594 van het hele gewest Groningen, het terugbrengen en onteigenen inluidde van alle bezittingen van de kwaadwilligen destijds? Ideetje?

Nog een voorbeeld van traineren is het Centrum Veilig Wonen te Appingedam. Je kan er terecht met je klachten. Probeer ze maar eens aan de lijn te krijgen. Uiteindelijk krijg je te horen dat een dorp als Niehove niet in het schadegebied ligt. Gelul over ‘contouren’ en ‘wij wachten eerst het onderzoek af’. Als uw woning binnen het schadegebied komt te vallen mogen wij een schade-expert sturen’. Het CVW bestaat uit aandeelhouders Arcadis 55% en CED 45% en ze verkopen lucht. Het heeft geen enkel juridische status. Zij kunnen dus niets voor u betekenen. Arcadis heeft in maart 2015 een raamwerkovereenkomst  gesloten met de NAM. De mailtjes zijn dan ook vaak afkomstig van SHELL-personeel. In bepaalde gevallen verwijzen ze naar de Commissie Bodemdaling Groningen. Ik heb met een vertegenwoordiger van deze eveneens luchtverkopende organisatie gesproken. Dat ze voor de helft bestaat uit de NAM en voor de andere helft bestaat uit de provincie zegt al genoeg. Deze lieden zijn in ieder geval wel zo deskundig dat zij nimmer een scheur verklaren als het gevolg van bodembeweging. “ Wierden zijn opgebouwd met mensenhanden. De grondwaterhuishouding loopt heel anders dan de grondwaterstand er om heen blablabla…”. Vraag: Waarom is dan wel de schade van onze kerk erkend?

Nu komen wij bij het belangrijkste, de feiten. We beginnen met het verhaal van de schrijver Folkert Buiter met zijn onthullende thriller ‘Te Laat’. In maar liefst 849 bladzijden neemt hij u mee tegen de achtergrond van de Groningse gaswinning. Om dit boek te kunnen schrijven was zeer veel onderzoek nodig. Hij signeerde het boek met de woorden ‘Kees en Corrie, lees elkaar voor dan is het minder erg’. Folkert kreeg nog meer materiaal onder ogen en vergeleek een aantal cijfers in 11 grafieken. Hij komt  tot een nuchtere conclusie: ‘ Er wordt maar één verband aangetoond tussen de gaswinning en de bevingen, of de kracht van de bevingen. Dat is een sterk stijgende lijn per miljard m3  gewonnen gas sinds 1991. Dit sluit aan bij de woorden van wetenschapper  William Ellsworth aan het USGS “ kleine aardschokken door fracking zullen een grote veroorzaken “.

Een ander feit is dat er op voorhand conclusies worden getrokken terwijl er nog nooit gemeten is met de juiste meetapparatuur. Op diverse bijeenkomsten in Groningen is heel goed uitgelegd wat verschillende sensoren kunnen meten. Van alle sensoren is de ‘tiltmeter’ als beste uit de bus gekomen. Tiltmeters meten doorlopend en monitoren de werkelijke trends. Tiltmeters kunnen ook een sluimerende opbouw van de schade inzichtelijk maken, lang voordat deze voor het oog waarneembaar is. Het meten van de positie van het huis is belangrijk. Hoe is het huis terug gekomen na de beving. “ samen sta je sterk “ = Wallage geleuter. Beter: “ Hoe kunnen gedupeerden gezamenlijk  met gebundelde feiten de aandeelhouders van SHELL en Exxon aansprakelijk stellen ”.

 

Bekijk de zeer informatieve site van Hilda Groeneveld  www.ondergroningen.nl

Om een indruk te krijgen hoe het Groninger veld met elkaar verweven is kun je het volgende downloaden http://www.nlog.nl/resources/vrodo/provinciaal/groningen.pdf De gedachte van Groot Grijpskerk onder onze dorpen zoals Niehove begrijpt u nu.

In de bijlage staan punten waaraan je kunt denken als je jouw schade verhaal opschrijft. Bron: Hilda

 

Met vriendelijke groet, Kees van Ee.

 

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Zoek