Mooiste dorp van Nederland

Beweegbare brug Zuidhorn

Voorbereidingen bouw nieuwe brug Zuidhorn

Momenteel bereiden we de bouw van de nieuwe beweegbare brug in Zuidhorn voor. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd en het aanbestedingstraject wordt voorbereid.
Vooruitlopend op de uitvoering hebben we op dinsdag 10 februari een inloopavond georganiseerd voor direct betrokkenen. Tijdens deze inloopavond heeft projectleider Bert Katerborg gepresenteerd hoe de uitvoering zal verlopen. Deze presentatie kunt u op de website downloaden (via deze link).

Communicatie
Voorafgaand aan en tijdens de uitvoering houden we u op de hoogte over de vorderingen via deze nieuwsbrief en op de website www.lemmer-delfzijl.nl. Ook komt er een vast aanspreekpunt voor de omgeving.

Verloop van de uitvoering

In de hiervoor genoemde presentatie kunt u in grote lijnen zien hoe de uitvoering is gepland. Hieronder een korte samenvatting van deze planning. Deze planning is nog voorlopig en afhankelijk van de werkplanning van de aannemer, die de brug gaat bouwen.

Fase 1 juni – juli 2015: aanleg damwand aan de noordoostelijke en zuidwestelijke zijde; de brug is dan afgesloten voor autoverkeer. Voor het langzame verkeer wordt een tijdelijke voorziening gemaakt.

Fase 2 augustus – september 2015: de bouw van de kelders aan de noord- en zuidzijde start. De brug blijft afgesloten voor autoverkeer. Het Van Starkenborghkanaal NZ wordt voor landbouwverkeer en vrachtverkeer volledig afgesloten van de Rijksstraatweg.

Fase 3 augustus – november 2015: de eerdergenoemde kelders worden ingegraven. Het Van Starkenborghkanaal NZ is in deze periode voor enkele weken ook afgesloten voor personenauto’s naar de Rijksstraatweg.
Fase 4 november 2015 – januari 2016: de kelders worden verder afgebouwd.
Fase 5 januari – juli 2016: het afbouwen van de kelders gaat verder. De contragewichten (ballastkisten) worden in de kelders geplaatst. Aan de noordoostelijke en zuidwestelijke zijde worden de damwanden aangebracht.

Fase 6 augustus – september 2016: aan de noordzijde wordt de grondwal in het kanaal afgegraven en de oude brug wordt gesloopt. Vanaf augustus vaart en een pontje over het kanaal. 
Fase 7 september 2016: in deze maand wordt de grondwal aan de zuidzijde in het kanaal afgegraven. De sloop van de oude brug gaat door. Het pontje blijft deze maand doorvaren.

Fase 8 september – oktober: het nieuwe brugdek wordt ingehesen.

Zoals hiervoor aangegeven houden we u via deze nieuwsbrief en op de website steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in voorbereiding, planning en uitvoering van dit project.

 

Vragen en antwoorden

Tijdens de inloopavond van 10 februari hebben wij de aanwezigen gevraagd naar aandachtspunten tijdens de bouw en voor het eindbeeld. Daarnaast is een aantal vragen gesteld. Hieronder een uitgebreide weergave van de vragen, opmerkingen, ideeën en onze reacties daarop.

Bereikbaarheid 
Enkele bewoners hebben gesuggereerd om, tijdens de bouw van de brug, aan de zuidkant van het kanaal een aantal tijdelijke parkeerplaatsen te realiseren. Zij kunnen hun auto dan, wanneer de brug is afgesloten voor autoverkeer, daar parkeren en te voet over de brug naar hun woning. Deze optie wordt onderzocht. Ook kijken we samen met de gemeente of we tijdens de afsluitingen meer parkeergelegenheid in Zuidhorn kunnen creëren. Over de bereikbaarheid van de eigen percelen van bewoners wordt steeds persoonlijk contact opgenomen.

Pontje
Zodra de brug voor alle verkeer wordt afgesloten, vaart er regelmatig een pontje over het kanaal om de mensen over te zetten. Gevraagd is om bij de vaartijden van het pontje rekening te houden met treintijden, feesten, evenementen en tijden van verenigingen en sportscholen. De vaartijden worden samen met de gemeente bepaald en de opmerking wordt daarbij meegenomen. Tijdens evenementen kunnen incidenteel de vaartijden worden aangepast.
De hulpdiensten worden steeds op de hoogte gehouden van de bereikbaarheid van het gebied.

Excursies
Ook is gesuggereerd om tijdens de bouw excursies naar het bouwterrein te organiseren. Dit punt nemen wij ook zeker mee.

Waterschapspad
Opgemerkt is dat het waterschapspad van Spanjaardsdijk tot aan Zuidhorn langs het kanaal, onder de nieuwe vaste brug, heel slecht is. Dit beperkt toegang tot een grond vlak voor Zuidhorn.
Dit is een opleverpunt van de bouw van de vaste brug, niet van de beweegbare brug. Dit voorjaar wordt dit opnieuw bekeken en indien nodig, aangepakt.

 

Aandachtspunten
Andere aandachtspunten zijn onder andere het beperken van overlast door stank (draaiende dieselmotoren), geluid, trillingen en bouwverkeer. Deze punten hebben ook onze aandacht en overlast zal op alle fronten zo veel als mogelijk worden beperkt.

Werktijden
De bewoners hebben aandacht gevraagd voor de werktijden, voor het vroeg beginnen en laat doorwerken van de aannemer. Afgesproken is dat in het contract met de aannemer een bepaling wordt opgenomen dat zonder toestemming van de Provincie niet buiten de normale werktijden mag worden gewerkt.

Privacy
Door de bewoners is aangegeven dat in hun beleving de privacy lange tijd in het geding komt, omdat de bouwlocaties zo dicht op de woning zitten. Hiervan is aangegeven dat, indien gewenst, doeken op de hekken kunnen worden geplaatst om de privacy te bewaken.

Duur van de bouw
Aanwezigen tijdens de inloopavond hebben opgemerkt dat de  totale bouwperiode, inclusief de aanpak van de Rijkstraatweg, erg lang is (samen ongeveer twee jaar).
We kijken samen met de gemeente Zuidhorn hoe we de totale bouwperiode zo kort mogelijk kunnen houden. We kiezen ervoor niet helemaal tegelijk te bouwen. Dit omdat bij het inhijsen van de ballastkisten (contragewichten) en de brug, het materieel zo zwaar is dat dat de nieuwe weg weer kapot zou worden gemaakt. En inhijsen vanaf het water is erg lastig en kostbaar.

Ook zijn er vragen gesteld over het verlies van klanten gedurende de bouw van de brug. Dit is een vraag voor de gemeente en deze vraag is aan de gemeente doorgezonden.

 

Opmerkingen over het ontwerp

Een van de aanwezigen tijdens de inloopavond voor bewoners heeft opgemerkt dat de zichtlijnen bij de aansluitingen  onvoldoende zouden zijn. Hiervan kunnen wij aangeven dat het een 30 km-weg betreft en daarmee is in het ontwerp ook rekening gehouden met betrekking tot de zichtlijnen. 

Gevraagd is of er aan de zuidooskant van de brug, langs het kanaal, nog een valbescherming komt. Dit is niet nodig en er komt dan ook geen valbescherming.       

Tot slot is nog gevraagd waar en hoeveel de weg wordt verhoogd voor en na de brug. De weg gaat voor de brug maximaal 30 cm omhoog. Ter hoogte van de Rijksstraatweg 23 (Noordhorn) en Rijksstraatweg 17 (Zuidhorn) is de weg weer op het oorspronkelijke niveau. 

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Zoek