Mooiste dorp van Nederland

ALV 12 dec 2019

*** 2019 : 90 jaar IJsvere(e)niging De Schaats ***

Jaarvergadering “De Schaats” 2018/2019
12 december 2019
20.00 uur in Eisseshof

1. opening
2. notulen 2 november 2018 (bijlage in komende Naisflits)
3. ingekomen stukken: bezwaarschrift OZB ongegrond (zie punt 6)

4. terugblik seizoen 2018/19:
– helaas: afgelopen januari was het ijs nèt niet sterk genoeg geworden om te gaan schaatsen.
– eind januari hebben we in de archieven de verslagen van de oprichting in februari 1929 van De Schaats ontdekt, en met een stel leuke foto’s een artikel in Nais gepubliceerd (zie ook de foto’s hierbij). Boudewijn ontdekte in de landelijke archieven dat de naam al veel langer gebruikt werd voor de activiteiten op natuurijs. Een eigen ijsbaan en de financiering ervan maakte de oprichting van de Vereeniging nodig.
– op twee zaterdagen, de jaarlijkse klusdag van NLDoet (16 maart) en de landelijke opschoondag (23 maart) heeft een enthousiaste groep de kou getrotseerd en de zijkanten van het veld en de slootkant gesnoeid. Veel dank! Dankzij NLDoet (dank!) hebben we ook weer verf kunnen kopen voor de schaatshut, en hebben we een eerste poging gedaan een strook aan de zijkant van het veld in bloei te krijgen om de insecten een klein handje te helpen. Dat is een beetje gelukt, de strook was toch wat smal en de droogte deed het zaad te laat kiemen. We hebben nog wat NLDoet geld beschikbaar.
– het terrein is verder gebruikt voor het boulen, oudjaar, de sigaarrookwedstrijd, pasen, voetbal, walking voetbal

5. onze 3 zonnepanelen via Zon4Ons:
De Zon4Ons zonnepanelen zijn deze zomer in etappes geïnstalleerd. In april startten de eerste 2 daken, 3 daken werden voor de zomer aangesloten, 2 daken na de zomer, het laatste (8e) dak wacht helaas nog op aansluiting door Enexis.
Wat een werk voor de vrijwilligers van Zon4Ons!

De besparing is dit jaar dus nog klein. Tot en met oktober is er 123 kWh/paneel opgewekt, het belastingvoordeel is tot nu tot 15 euro per paneel. Voor onze 3 panelen zou dat dit kalenderjaar zo’n 50 euro belastingkorting betekenen. Toch ook niet niks, een mooie bijdrage aan onze hoge elektriciteitslasten! Het boekjaar van de Zon4Ons loopt echter van april 2019 tot april 2020, dus de verrekening wordt volgend jaar.

Naast de belastingkorting wordt er natuurlijk ook stroom verkocht. Daar gaan eerst de verzekeringskosten en administratiekosten af. Wij vermoeden dat de stroomopbrengsten wel nodig zullen zijn om de kosten dit jaar te betalen.

6. financieel overzicht (bijlage ter vergadering):
Vorig jaar bleek dat de vaste lasten afgelopen jaren telkens hoger zijn geworden (+500 euro in ongeveer 10 jaar), met als laatste klapper de zuiveringsheffing erbij. De kloof tussen basis inkomsten (contributie 500 + dorpsbelang 150) en vaste uitgaven (1100 euro) was alles met elkaar wel erg groot geworden.

Het goede nieuws is dat de vaste uitgaven dit jaar iets zijn afgenomen, en er gelukkig extra inkomsten zijn geweest! Dit jaar hebben we daardoor ongeveer quitte gespeeld. We hopen dat dat volgend jaar ook weer zo is. Daarnaast hebben we overleg met de gemeente gestart.
– verzekering: we hebben een iets goedkopere verzekering gevonden (244 euro)
– de OZB is iets gedaald (naar 150 euro)
– de waterschapslasten zijn iets gedaald (naar 30 euro)
– de grootste post is altijd de elektra (500-600 euro/jaar, 300 vaste kosten en 200-300 gebruik)
– de boulers hebben dit jaar 150 euro bijgedragen, waar we erg blij mee zijn. De gebruikskosten voor de elektra voor de verwarming, verlichting en afwas kunnen we ervan betalen, en een beetje van de vaste stroomkosten.
– we zijn blij dat dorpsbelang ook dit jaar 150 bijdraagt voor de activiteiten (carbid oudjaar, sigaarroken, pasen) , dat draagt bij aan het financieren van de vaste lasten.
– het voetbaltoernooi en de demonstratie walking voetbal een dag eerder hadden prachtig weer, en hebben een mooie bijdrage opgeleverd. Het voetbaltoernooi delen we altijd met dorpsbelang.
– het veld werd gebruikt voor het familie – walking voetbal toernooi van Middag-Humsterland

We zijn overleg met de gemeente gestart, om te kijken of er iets mogelijk is ten aanzien van de hoge lasten van de OZB, en de zuiveringskosten door de toiletvoorziening van het kanoplan van de gemeente (al uit 1993).

Landelijk is er eind vorig jaar in de Tweede Kamer een amendement aangenomen waardoor gemeenten voor maatschappelijke organisaties (dorpshuizen, sportverenigingen, muziekverenigingen) het OZB tarief van huizen mogen toepassen, in plaats van het 3x zo hoge tarief voor bedrijven. Een paar gemeenten doen dit, een aantal gemeenten geeft liever subsidie. De Vereniging Nederlandse Gemeenten adviseert gemeenten op dit moment nog geen uitvoering te geven aan dit amendement, want het is nogal complex bij gebouwen met zowel verenigingen als commerciële uitbaters. De gemeente Westerkwartier hanteert nog geen aangepast OZB tarief, daarom is ons bezwaar op de OZB ook afgewezen.

Bij de kennismakingsronde van de nieuwe burgemeester hebben meerdere dorpen en verenigingen deze OZB-problematiek aangekaart, met de vraag de wettelijke mogelijkheden te benutten om de verenigingen in Westerkwartier te ontzien. We hopen dat de gemeente daarom een plan gaat maken.
We zullen komend jaar verder in overleg met de gemeente gaan, als mooiste dorp van Nederland!

7. pauze en lotenverkoop

8. Wiepie Jansen is verhuisd, ze treedt vandaag dus af.
We hebben Lester van Slooten bereid gevonden Wiepie op te volgen. Hij is enthousiast om zaken als het overleg met de gemeente, de verslaglegging van de jaarvergadering en bijkomende klussen op zich te nemen . Tegenkandidaten kunnen zich melden bij Sijtse of Annemieke.

9. rondvraag
10. sluiting

Groet, namens IJsvere(e)niging “de Schaats”,
Sijtse Scheeringa (vz), Wiepie Jansen (secr), Annemieke Grimbergen (penn),
Johan Haven/Cruiming , Meindert Terpstra en Jonny Tuinstra

Hieronder kun je dit document downloaden:

Jaarvergadering De Schaats 12-12-2019