Mooiste dorp van Nederland

ALV 2 nov 2018

AGENDA

1. opening
2. notulen 1 december 2017 (zie bijlage)
3. ingekomen stukken: verrassing zuiveringsheffing (zie punt 6)

4. terugblik seizoen 2017/18:
– we konden net als vorig jaar weer schaatsen! Op woensdag 28 februari 2018 waren we weer als een van de eerste schaatsbanen in de regio open, waardoor we ook wat mensen uit de omgeving mochten begroeten. Zaterdag 3 maart organiseerden Wiepie en Janet een gezellige spelletjesmiddag voor de jeugd. Strakke timing, want zondag dooide het volop.
– de schaatshut is goed benut tijdens de verbouwing van Eisseshof: het klaverjassen en de rookwedstrijd vonden hier hun onderkomen.
– dankzij de klussende boulers is de schaatshut opgefrist en buitenom geschilderd, en zijn de bankjes vernieuwd. Dank! En dank aan NLDoet voor de financiële bijdrage.

5. zonnepanelen via Zon4Ons (zie info in bijlage):
3 zonnepanelen geeft een besparing van 100-110 euro/jaar

6. financieel overzicht (zie bijlage met kasboek en begroting):
– de vaste uitgaven zijn enorm toegenomen; o.a.:
– verzekering + 85 euro in 3 jaar tijd (190 naar 275 euro)
– OZB sinds een paar jaar 168 euro
– zuiveringsheffing 63 euro/jaar is er dit jaar bijgekomen; nabetaling vanaf 2015
– de grootste post is altijd de elektra (400-600 euro/jaar)
– de vaste lasten (1000-1200 euro) zijn nu hoger dan de vaste inkomsten (750-850 euro)
– afgelopen jaar is het goed gekomen door de losse inkomsten van o.a. de klaverjassers
Wat kunnen we doen om de begroting rond te blijven krijgen? o.a. overleg met gemeente gestart, naar verzekering kijken, zonnepanelen. Wat kunnen we verder?

7. pauze en lotenverkoop
8. nieuwe voorzitter?? rooster van aftreden &
afscheid Frans

9. !!! 90 jaar schaats !!! 1929-2019
Gaan we iets doen?
15-16 maart 2019: NLDoet

10. rondvraag
11. sluiting