Mooiste dorp van Nederland

Datum: 26/10/2020
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Eisseshof bovenzaal
door: Vereniging Dorpshuis Niehove
Evenement
reserveren: noodzakelijk, zie tekst

ALV van de Vereniging Dorpshuis UITGESTELD !!!

Beste leden van de Vereniging Dorpshuis,

In verband met de snel toenemende besmettingen met het Coronavirus en de extra maatregelen die in verband daarmee zijn afgekondigd heeft het bestuur van de Vereniging Dorpshuis helaas moeten besluiten dat de aangekondigde ALV van maandag 26 oktober tot nader aankondiging niet doorgaat.

Het bestuur vindt de risico’s onder de huidige omstandigheden te groot om de vergadering te laten plaatsvinden. Het vermijden van risico’s met betrekking tot de gezondheid van ons allen staat daarbij voor het bestuur voorop (er zijn nogal wat mensen die in de risicogroep zitten), maar als er iets misgaat heeft dat ook de nodige impact op de bedrijfsvoering van de Eisseshof.

U kunt alle stukken die betrekking op de ALV van dit jaar vinden op het beveiligde deel van de website, waarop u kunt inloggen. Als er vragen zijn dan kunt u die via  dorpshuis@niehove.eu stellen. Het bestuur zal u zo goed mogelijk antwoord geven.

Uiteraard zal het bestuur in een ALV verantwoording afleggen over het jaar 2019 – 2020. We hopen dat die vergadering zo snel mogelijk onder goede omstandigheden kan worden gehouden.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van de Vereniging Dorpshuis,

Boudewijn de Vries, secretaris

 

EERDER BERICHT:

 

Beste leden van de Vereniging Dorpshuis,

Hierbij nodigt het Bestuur van de Vereniging Dorpshuis u graag uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 26 oktober 2020 in de bovenzaal van de Eisseshof.

In verband met de coronacrisis kon de ledenvergadering niet zoals gebruikelijk in het voorjaar worden gehouden. Ook nu nog zijn we gebonden aan een aantal maatregelen. Voor de te houden ledenvergadering houdt dat het volgende in:

  • Voor deze vergadering moet u zich schriftelijk aanmelden.
  • In de bovenzaal kunnen maximaal 30 personen (inclusief bestuur) worden toegelaten voor de vergadering.
  • Per huishouden kan zich 1 persoon opgeven.
  • U kunt zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris Boudewijn de Vries, Kerkstraat 10 of via email dorpshuis@niehove.eu of boudewijndevries10@outlook.com
  • Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u punten hebt die op de agenda moeten komen.
  • U kunt zich aanmelden tot uiterlijk donderdag 22 oktober 18.00 uur, dit i.v.m. de voorbereiding.
  • Op de avond van de ledenvergadering gelden ook de coronamaatregelen (handen desinfecteren bij binnenkomst, bij de opstelling in de bovenzaal wordt rekening gehouden met de 1,5 meter afstand).
  • De agenda/het jaarverslag/de financiële verslagen/voorlopige agenda worden tijdig gepubliceerd.
  • De stukken staan op het beveiligde deel van de website, waar u als lid van de Vereniging Dorpshuis kunt inloggen.

Met vriendelijke groet,

Boudewijn de Vries, secretaris

 

Zoek