Mooiste dorp van Nederland

Datum: 06/09/2017
Tijd: 19.30-21.30
Locatie: Bovenzaal Eisseshof
door: Vereniging Dorpshuis
Bijeenkomst

Tweede tafelgesprek rondom verbouwing Eisseshof: 6 september as. om 19.30

Om de leden van vereniging Dorpshuis zo goed mogelijk te betrekken bij de uitvoering van de verbouwingsplannen organiseert het bestuur  drie bijeenkomsten waar mensen met elkaar en met het bestuur van gedachten kunnen wisselen over de uitvoering van de verbouwing en de inrichting van ons Dorpshuis. Die bijeenkomsten noemen we ‘tafelgesprekken’. De eerste bijeenkomst was op 3 juni. De volgende bijeenkomst staat gepland op woensdagavond 6 september om 19.30 uur . We gaan dan in de bovenzaal  op zoek naar handige handen die in de verbouwing mee kunnen werken, en we zullen in kleine groepjes het voorstel bespreken dat uit de vergadering van 3 juni is gekomen. De verzamelde ideeën  worden in het bestuur besproken en zullen de basis vormen van de uiteindelijke besluiten.

Zoek