Bijeenkomst
Dorpshuis Humsterland, Oldehove
20:00 uur
Zon4Ons
Entree: nvt
Reserveren/Aanmelden: nvt

Startbijeenkomst Zon4Ons

15 mei 2018

De coöperatie Zon4Ons voor het gezamenlijk opwekken van zonne-energie gaat zeer waarschijnlijk echt tot stand komen!
Op dinsdag 15 mei is er een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden uit de regio die zich tot nu toe hebben aangemeld, maar ook iedereen die dat nog niet heeft gedaan en wellicht toch mee wil doen is welkom!

AGENDA

31 jan 2021
15 feb 2021