Vergadering
Eisseshof
20:00
Bestuur vereniging Dorpshuis
Entree: nvt
Reserveren/Aanmelden: nvt

Speciale Alg. Ledenvergadering Dorpshuis: verbouw Eisseshof

02 sep 2016

Voor besluitvorming over het verbouwingsplan is een speciale ALV gepland op vrijdag 2 september vanaf 20.00 uur in de Eisseshof. Ook voor deze ingelaste ALV zijn alle inwoners van Niehove van harte uitgenodigd.

De agenda voor de ALV is als volgt:

• Opening
• Mededelingen
• Notulen ALV 15 april jl.
• Voorstel verbouwingsplan Eisseshof
• Rondvraag
• Sluiting

Wij hopen op een grote belangstelling voor de informatiebijeenkomst en voor de ALV.

Het bestuur van de Vereniging Dorpshuis Niehove
Hans Harkema, Janneke Holwarda, Annie Pieltjes, Petra Postema, Rob Vogel en Enno Zuidema

AGENDA

01 okt 2020
09 okt 2020
23 okt 2020