Mooiste dorp van Nederland

Datum: 15/04/2016
Tijd: 19.00 inloop / 19.45 vergadering
Locatie: Eisseshof
door: Vereniging Dorpshuis Niehove
Vergadering

Jaarvergadering Vereniging Dorpshuis Niehove

Uitnodiging

Jaarvergadering

Vereniging Dorpshuis Niehove

Vrijdag 15 april 2016 om 19.45 uur in Café Eisseshof

 

19.00 uur        inloop bovenzaal (stukken* liggen klaar)

19.45 uur        begin vergadering

 

Agenda:

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag ALV 10 april 2015 (verslag staat op de site niehove.eu, kopje Agenda)
  3. Jaarverslag secretaris*
  4. Financieel jaarverslag penningmeester en begroting*
  5. Verslag kas commissie, benoeming nieuwe kascommissie

 

Pauze

 

  1. Verkiezing / benoeming nieuwe bestuursleden

Aftredend is: Madeleine Kaekebeke

  1. Evaluatie spelregels* (jaarlijks)
  2. Plan voor verbouwing van het Dorpshuis, inclusief beantwoording vragen informatiebijeenkomst van 5 maart jl.
  3. Onderhoud
  4. Rondvraag

 

Alle inwoners van Niehove zijn van harte welkom.

Stemrecht is voorbehouden aan leden van de Vereniging Dorpshuis Niehove.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden tijdens de jaarvergadering.

Mensen die zich kandidaat willen stellen voor het bestuurslidmaatschap kunnen zich tot een half uur voor de vergadering opgegeven bij de secretaris van de vereniging.

Als je de stukken van tevoren wilt inzien, neem dan contact op met:

Petra Postema: 06 139 159 03 of pjpostema@kpnmail.nl

agenda ALV 15 april 2016

Verslag Jaarvergadering 150410 def

Zoeken