Mooiste dorp van Nederland

Datum: 13/10/2017
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Eisseshof
door: Dorpsbelangen
Vergadering

Jaarvergadering Dorpsbelangen

 

 

 

Dorpsbelangen Niehove

Uitnodiging jaarvergadering

Het bestuur van Dorpsbelangen Niehove nodigt je uit voor de jaarvergadering op vrijdag 13 oktober om 20.00 uur in de Eisseshof.  Zaal open vanaf 19.45 uur.

Agenda

 1. Opening, welkom
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de Jaarvergadering van 14 oktober 2016
 4. Jaarverslag & evaluatie werkplan 2016 2017 i.c.m. werkplan 2017 2018
 5. Kort verslag mogelijk van de diverse commissies en groepen: Activiteiten commissie (Jennie), Jeu de boules (Jan), Nais, naisflits en website (Ton, Albêrt, Fred), Buurkracht (Harry, Lammert, Wietze), Gasbevingschade (Marco).
 6. Financieel verslag
 7. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw commissielid (Marco aftredend)

 

          

 

 1. Vorming Dorpsvisie
 2. Samenstelling commissies
 3. Bestuursverkiezing

Het bestuur en de notuliste blijven alle aan, maar versterking met een 4e bestuurslid is met oog op de voortgang gewenst. Schema van aftreden zie achterzijde

 1. Hans Harkema, peningmeester. Herkiesbaar voor een tweede termijn
 2. Jan Broersma blijft aan als lid, het laatste jaar van de tweede termijn
 3. Ruud Hendriks (voorzitter/secretaris) blijft aan
 4. Joke notulist
 1. Rondvraag

 

 

 

 

 

 

Search