Mooiste dorp van Nederland

Datum: 24/10/2016
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Eisseshof, NIehove
door: Dorpsbelangen
Evenement
Toegang: nvt
reserveren: nvt

Informatieavond over de Volksraadpleging Middag Humsterland

Oproep aan de bewoners van het gebied Middag Humsterland

Binnenkort organiseren de gemeenten Zuidhorn en Winsum  een volksraadpleging over de positie van het gebied Middag Humsterland bij de toekomstige gemeentelijke herindeling. De vraag die de gemeenten zullen voorleggen aan de bewoners van dit gebied is of het al dan niet als één geheel  bij ofwel de nieuw te vormen gemeenten Westerkwartier ofwel gemeente het Hoogeland  zou moeten worden ondergebracht.

De beide gemeenten organiseren geen voorlichtingsavond over deze volksraadpleging. De Vereniging Dorpsbelangen Niehove vindt dit jammer; er is duidelijk behoefte aan informatie over de procedure en de voor en tegens van de voor te leggen keuze. Daarom, en omdat de tijd dringt, neemt zij zelf het initiatief voor een

Informatieavond over de Volksraadpleging Middag Humsterland op
maandagavond 24 oktober 2016 om 20.00 uur in de bovenzaal van
café Eisseshof, Kerkstraat 4 in Niehove 

Dorpsbelangen Niehove nodigt alle bewoners van het gebied, te weten de dorpen Oldehove, Niehove, Saaksum, Den Ham, Ezinge, Feerwerd, Garnwerd en het omliggende gebied van deze dorpen, van harte uit voor deze informatieavond. Daarnaast zijn ook de verenigingen van Dorpsbelangen en de raadsleden van Zuidhorn en Winsum welkom.

Degenen die tijdens deze informatieavond hun standpunt willen laten horen, kunnen zich tot zondag 23 oktober melden via emailadres:  miclobus@gmail.com

Zoek