Mooiste dorp van Nederland

Datum: 11/03/2016
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Eisseshof
door: Jubileumcommissie
Bijeenkomst

Info-avond Jubileumfeest

Op vrijdagavond 11 mrt om 20 uur,organiseren wij een inloopbijeenkomst in het café en geven wij een toelichting op de plannen van het Jubileumfeest. Schuif gezellig aan en laat je inspireren zodat het een feest van ons allemaal wordt. Wij hebben er zin in, wij hopen jullie ook.

Op zaterdag 2 juli is het jubileumfeest gepland. De commissie heeft een mooi plan gesmeed. Dit plan is voorgelegd aan Husein en Lisalotte. De komende periode gaan we ons buigen over haalbaarheid, financiën en taakverdeling. Het idee is als volgt:
We starten de dag met de inwoners van Nijhoof met een ontbijt en een groepsfoto voor het Dorpshuis Eisseshof. ’s Middags zijn oud-inwoners van 35 jaar geleden welkom om de kerk. Er is tijd om elkaar te ontmoeten, herinneringen op te halen, (klein-) kinderen en partners aan elkaar voor te stellen etc. Daarnaast worden er natuurlijk films gedraaid, wij denken aan de bouw van Suxwort, de oude film van 1963 en kunnen we foto’s kijken . Meindert biedt aan om een fotopresentatie te maken zodat er continue beelden te zien zijn op de beamer van toen tot nu. Wanneer je dus een leuke foto’s hebt van het dorp Nijhoof of een activiteit, graag contact opnemen met Meindert Terpstra, meindert_terpstra_6@hotmail.com De foto gaat hij scannen en het origineel gaat mee terug naar huis. Ons idee is de middag af te sluiten met een muzikale noot en een warme snack of Indische maaltijd voor de liefhebber. Hierover later meer, als de plannen definitief zijn. ’s Avonds gaat het feest verder op het sportveld, onze voorkeur gaat uit naar een live band en DJ. Hier is iedereen welkom die zich betrokken voelt bij Nijhoof of de muziek.
Na ons volgende overleg komt er een speciale jubileum FaceBook pagina en zullen we daar en via Naisflits jullie op de hoogte houden. Om het feest tot een succes te maken, zijn wij vele handen en dus vrijwilligers nodig. Om die reden moeten we straks eerst weten hoeveel deelnemers wij per onderdeel kunnen verwachten. Na ons volgende overleg ontvangen alle inwoners van Nijhoof een inschrijfformulier, voor deelname aan de diverse activiteiten en kunt u aangeven waar u een bijdrage zou kunnen leveren aan het feest. Denk hierbij aan handen uit de mouwen, foto/film presentatie, de creatieve bijeenkomst op vr. 17 juni, muzikale bijdrage in de middag of avond, inrichten en opruimen van de activiteiten om de kerk en/ of op het sportveld en dergelijke.
Wij vragen dorpsgenoten mee te denken welke “oud” dorpsgenoten wij gaan uitnodigen. Als iedereen gegevens kan aanreiken van de vorige bewoner van je huidige woning dan kunnen we een grote groep bereiken, verwachten wij. Wanneer je contact gegevens hebt, kun je dit doorgeven aan Paulien Pieltjes via mailto:jubileumfeestnijhoof@hotmail.com
De Jubileumcommissie bestaat uit, Meindert Terpstra, Sijtse Scheeringa, Hanna Niemeijer, Hans Harkema, Annie Pieltjes, Geertje Broersma, Paulien Pieltjes en Janet Postema
We hopen jullie spoedig te horen, te zien en/of te spreken om onze spetterende ideeën met jullie te delen en te realiseren!

Search