Mooiste dorp van Nederland

Datum: 14/03/2019
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Eisseshof
door: Dorpsbelangen Niehove i.s.m. Gebiedscoöperatie Westerkwartier
Bijeenkomst
Toegang: gratis

Het ontstaan van Middag-Humsterland – lezing door dr. Egge Knol

Dr. Egge Knol is conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst van het Groninger Museum en publiceert regelmatig over de Noord-Nederlandse archeologie en Groninger cultuurgeschiedenis.

De lezing gaat over het ontstaan van Middag Humsterland, het enige Nationale Landschap dat Groningen rijk is.

Langs de zuidkant van de Waddenzee lag eeuwenlang een onbedijkt kwelderland dat vanaf 600 voor Christus door de mens in gebruik is genomen. Door te wonen op wierden, kunstmatig opgeworpen heuvels, was het mogelijk te wonen en te werken in een gebied dat af en toe door de zee werd overstroomd. Het land was uitstekend geschikt voor veeteelt, terwijl ook akkerbouw op de hoogste delen succesvol was. Opgravingen in de wierden hebben ons prachtige voorwerpen opgeleverd en ons veel geleerd over hoe men leefde. Maar de wisselwerking tussen mens en natuur resulteerde in allerlei ingrijpende veranderingen in het land. Ooit waren Middag en Humsterland twee grote eilanden. Uiteindelijk werd de zee door bedijkingen buiten het land gehouden. Of dat op lange termijn een zegen was, is nog de vraag.

Iedereen die geïnteresseerd is in archeologie en historie wordt van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen, die wordt georganiseerd door Vereniging Dorpsbelangen Niehove in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. De lezing begint om 20:00 uur met een inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur.

Deze lezing is in januari jl, ook al gehouden in Museum Wierdenland. Wegens grote belangstelling was er onvoldoende plaats en moesten velen teleurgesteld worden. Vandaar deze herkansing.

De avond is gratis toegankelijk (consumpties voor eigen rekening).

Zoek