Mooiste dorp van Nederland

Datum: 19/10/2018
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Eisseshof bovenzaal
door: Vereniging Dorpshuis niehove
Vergadering

Extra ledenvergadering Vereniging Dorpshuis

Omdat we in de Algemene LedenVergadering van 20 september jl niet aan het punt Groot onderhoud dak zijn toegekomen en geen besluit hebben kunnen nemen over de aanschaf van zonnepanelen voor ons Dorpshuis, organiseren we een extra ledenvergadering op 19 oktober as. in de bovenzaal van de Eisseshof. Vanaf 19.30 liggen de stukken (Notulen 20 sep en Onderbouwing Deelname Zon4Ons) ter inzage in de bovenzaal maar staan voor bewoners ook op deze website. Te vinden door in te loggen en te gaan naar “Info voor bewoners/Vereniging Dorpshuis/StukkenALV” .  In verband met het milieu verzoeken we iedereen die daartoe de mogelijkheid heeft, de stukken op de website te lezen.

Agenda

• Opening
• Verslag ALV 20 september 2018
• Zonnepanelen
• Groot onderhoud dak

Alle inwoners van Niehove zijn van harte welkom!

Zoek