Mooiste dorp van Nederland

Datum: 20/09/2017
door: Dorpsbelangen Niehove
Evenement

Dorpsvisie Niehove

Niehove heeft geen dorpsvisie. Er is wel een keer een start gemaakt, maar tot een visie is het toen niet gekomen. Een dorpsvisie kan echter wel heel handig zijn. De gemeente kijkt er bijvoorbeeld naar bij het inzetten van geld. Wanneer er in een dorpsvisie staat beschreven welke ontwikkelingen of voorzieningen door een dorp belangrijk worden gevonden is het makkelijker om daar ook budget voor beschikbaar te stellen of een subsidie voor aan te vragen.

Om te ontdekken wat er onder de bewoners leeft en wat wordt gezien als belangrijk voor de toekomst organiseert Dorpsbelangen drie keukentafelgesprekken. Op woensdagavond 20 en 27 september en 4 oktober worden de gesprekken gehouden. De ervaring uit andere dorpen leert dat het handig werkt wanneer bewoners uit eenzelfde buurt elkaar treffen. Nou is Niehove niet zo groot, maar de thematiek in het buitengebied is van een andere orde dan rond de kerk. Daarom is de volgende verdeling gemaakt:

 

20 september bewoners Rikkerdaweg en Havenstraat

27 september bewoners overige straten in de bebouwde kom

4 oktober bewoners buitengebied.

 

Wanneer je niet kunt op de avond van je eigen buurt kun je uiteraard een andere avond komen. Het is ook voorstelbaar dat je het juist leuk vindt om ook op een andere avond binnen te stappen. Vooral doen, want het zijn leuke avonden om van elkaar te horen wat er leeft. Nader bericht volgt.

Zoek