Eisseshof?
18:00
Dorpsbelangen
Entree: nvt
Reserveren/Aanmelden: Myrabelle, tel. 500615 myrabelle.heeroma@gmail.com

Damesetentje

23 mei 2012

Het damesetentje is op woensdag 23 mei.

opgeven bij Myrabelle, tel. 500615 of myrabelle.heeroma@gmail.com

AGENDA

Geen activiteiten gevonden