Bijeenkomst
Oldehove, Dorpshuis Humsterland
20.oo uur
ZON4ONS
Entree: geen
Reserveren/Aanmelden: n.v.t.

Bijeenkomst ZON4ONS op 4 september

04 sep 2018

Op dinsdag 4 september as. is er een bijeenkomst om (aspirant-)deelnemers van de energiecoöperatie ZON4ONS te informeren over stand van zaken van het zonnepanelenproject.

Op de agenda staan o.a.:
– Status aanmeldingen
– Samenstelling bestuur
– Concept statuten
– Concept ledenovereenkomst
– Reactie Zon4Ons op recente plannen van de regering t.a.v energietransitie
– Planning

Voor meer informatie over ZON4ONS en de informatiebijeenkomst zie www.zon4ons.nl

AGENDA

31 jan 2021
15 feb 2021