Mooiste dorp van Nederland

Datum: 26/04/2019
Tijd: 16.00 – 17.30 uur
Locatie: Café Hamming, Hunzeweg 32, Garnwerd
door: Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Werkgroep Energie
Bijeenkomst
reserveren: zie boven

Bijeenkomst Duurzame Energie in Middag-Humsterland

Energietransitie in het oudste cultuurlandschap van Noord-Nederland, Nationaal Landschap Middag-Humsterland, kán dat eigenlijk wel? En zo ja, wat zijn de mogelijkheden?

Tijdens de bijeenkomst van 27 maart jl hebben we gezamenlijk een begin gemaakt voor een ontwerp voor duurzame energie in Middag-Humsterland waarin de baten van duurzame energietransitie juist ingezet kunnen worden voor het behoud en versterking van het historische cultuurlandschap. Aan de hand van de We Energy Game ontstond een leuke discussie over wat wel en niet mogelijk zou kunnen zijn.

Graag nodigen we u uit voor een informatieve vervolgbijeenkomst waarin we gaan proberen om dit met elkaar verder inzichtelijk te maken.

De uitkomsten hiervan zullen we meenemen naar een volgende bijeenkomst waarbij u wederom van harte welkom bent. Deze datum volgt nog.

We zien u graag op vrijdag 26 april!

Tijdstip : 16.00-17.30 uur
Locatie : Café Hamming, Hunzeweg 32 te Garnwerd

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via het volgende email adres: c.w.bouland-gubbels@pl.hanze.nl

Met vriendelijke groet,
Klaas Jan Noorman (lector Energietransitie Hanzehogelschool)
Mathijs Dijkstra (LAOS Landschapsarchitecten)
Monique Schaminee (Gebiedscoöperatie Westerkwartier)
Werkgroep Energie

Search