Mooiste dorp van Nederland

Datum: 05/04/2019
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Bovenzaal Eisseshof
door: Vereniging Dorpshuis
Vergadering

ALV Dorpshuis

Uitnodiging

Algemene ledenvergadering Vereniging Dorpshuis Niehove

Vrijdag 5 april 2019 om 20.00 uur in Café Eisseshof

Agenda

  • Opening en mededelingen
  • Verslagen ALV 20 september en 19 oktober 2018
  • Jaarverslag bestuur
  • Financieel jaarverslag en begroting 2018/2019

Pauze

  • Bestuur: eind van het jaar treedt Hans als penningmeester terug.
  • Huisregels en afspraken beheer bovenzaal
  • Groot onderhoud dak
  • Rondvraag

Alle inwoners van Niehove zijn van harte welkom!

 De stukken staan op de site www.niehove.eu. Log in. Ga naar: Info voor bewoners/Ver.Dorpshuis

 Voor wie de stukken niet via de website kan lezen, liggen op 5 april vanaf 19.30 uur de geprinte versies klaar in de bovenzaal

 Kandidaten voor de functie van penningmeester kunnen zich hier melden.

 

Zoek