Vergadering
Bovenzaal Eisseshof
20.00 uur
Vereniging Dorpshuis
Vrij entree

ALV Dorpshuis

05 apr 2019

Uitnodiging

Algemene ledenvergadering Vereniging Dorpshuis Niehove

Vrijdag 5 april 2019 om 20.00 uur in Café Eisseshof

Agenda

  • Opening en mededelingen
  • Verslagen ALV 20 september en 19 oktober 2018
  • Jaarverslag bestuur
  • Financieel jaarverslag en begroting 2018/2019

Pauze

  • Bestuur: eind van het jaar treedt Hans als penningmeester terug.
  • Huisregels en afspraken beheer bovenzaal
  • Groot onderhoud dak
  • Rondvraag

Alle inwoners van Niehove zijn van harte welkom!

 De stukken staan op de site www.niehove.eu. Log in. Ga naar: Info voor bewoners/Ver.Dorpshuis

 Voor wie de stukken niet via de website kan lezen, liggen op 5 april vanaf 19.30 uur de geprinte versies klaar in de bovenzaal

 Kandidaten voor de functie van penningmeester kunnen zich hier melden.

 

AGENDA

01 okt 2020
09 okt 2020
23 okt 2020