Mooiste dorp van Nederland

Datum: 18/11/2019
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Allersmaborg, Allersmaweg 64, 9891TD Ezinge
door: Gebiedsraad Middag-Humsterland
Bijeenkomst

Installatie bestuur Gebiedsraad Middag-Humsterland

Maandag 18 november is de installatie van de Gebiedsraad Middag-Humsterland. De installatie vindt plaats in de Allersmaborg, Allersmaweg 64 in Ezinge vanaf 19.30 uur. Deze avond wordt ook afscheid genomen van de leden van de Gebiedsraad in oprichting. Voorzitter Bert Nederveen, wethouder van de gemeente Westerkwartier, geeft dan het stokje door aan de nieuwe onafhankelijk voorzitter Kor Berghuis.

Bert Nederveen, scheidend voorzitter van de Gebiedsraad i.o.: “Ik ben blij dat we enthousiaste inwoners hebben gevonden, die het Middag-Humsterland een warm hart toedragen en zitting willen nemen in de Gebiedsraad. Ze zien het belang van het behoud en de ontwikkeling van het mooie Middag-Humsterland en zetten zich graag vanuit hun eigen vakgebied en/of interesse in voor dit gebied. Ik wens de Gebiedsraad veel succes met de uitvoering van hun belangrijke taak.”

Gebiedsraad
Die Gebiedsraad heeft als voornaamste taak ervoor te zorgen dat de bestaande gebiedsvisie voor Nationaal Landschap Middag-Humsterland wordt uitgevoerd. Zij adviseert, gevraagd en ongevraagd, overheden en andere organisaties over zaken die het Middag-Humsterland aangaan. De leden hebben met elkaar deskundigheid op het gebied van landbouw, natuur, landschap en milieu, cultuur en historie, erfgoed, ondernemers (niet agrarisch), dorpsbelangen en energie.

Programma

Het programma bestaat, naast de installatie, uit een presentatie over de Gebiedsvisie en Natuurinclusieve landbouw door Willem Foorthuis, lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen aan de Hanzehogeschool. Daarna is er een forumdiscussie onder leiding van Kor Berghuis over de thema’s die de Gebiedsraad wil aanpakken. Na afloop van het programma kunnen de aanwezigen nader kennis maken met de nieuwe leden van de Gebiedsraad.

Meer informatie over de Gebiedsraad en de gebiedsvisie is te vinden op www.middaghumsterland.info.

Zoek