Vereniging Dorpshuis

Doel

Vereniging Dorpshuis Niehove stelt zich ten doel om het dorpshuis:

  • te beheren
  • in stand te houden 
  • te exploiteren


Functie

 Dorpshuis Eisseshof voorziet in de behoefte aan ruimte voor activiteiten van particulieren en verenigingen en stichtingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, creatief en cultureel gebied in de ruimste zin van het woord. 

Bestuur

  • Mieke Bouwman (Voorzitter), 
  • Fred Hendriks (Penningmeester) 
  • Boudewijn de Vries (secretaris) 
  • Rob Vogel (Lid)
  •  Annie Pieltjes (Lid)

Contact: dorpshuis@niehove.eu

Statuten

Klik hier om de statuten te lezen

 

Huishoudelijk
reglement

Klik hier om het huishoudelijk reglement te lezen

Spelregels

Om rondom het gebruik van de dorpshuis heldere afspraken te (kunnen) maken heeft het bestuur van de Vereniging Dorpshuis Niehove 10 spelregels opgesteld. Deze spelregels zijn bedoeld om de pachters en de gebruikers van het dorpshuis behulpzaam te zijn om prettig met elkaar samen te werken.
Klik hier om deze spelregels te lezen