Dorpshuis (vereniging)

Vereniging Dorpshuis Niehove stelt zich ten doel het beheer,  de instandhouding en de exploitatie van het prachtige Dorpshuis Eisseshof, dat voorziet in de behoefte aan ruimte voor activiteiten van particulieren en verenigingen en stichtingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, creatief en cultureel gebied in de ruimste zin van het woord. Het bestuur van de vereniging werkt anno 2017 aan het voorbereiden van ingrijpende verbouwingsplannen die het dorpshuis toegankelijker, duurzamer en multifunctioneler zullen maken.

Samenstelling bestuur: Enno Zuidema (Voorzitter), Hans Harkema (Penningmeester) Janneke Holwarda (secretaris) Rob Vogel, Annie Pieltjes, Petra Postma.

Contact: janneke.holwarda@gmail.com