INFO Project Filmhuis Niehove

Het Regiotheater Niehove is een project gestart om een Filmhuis Niehove op te richten. Hieronder vind je informatie over dit project. 

Met dit project wil Regiotheater Niehove de aanschaf mogelijk maken van goede projectie- en geluidsapparatuur en makkelijk hanteerbaar meubilair voor filmvoorstellingen (maar ook toneel- en muziekvoorstellingen en andere culturele of educatieve bijeenkomsten). Voor dit doel wil Regiotheater financiële ondersteuning zoeken bij fondsen en subsidieregelingen. Er is allereerst een eigen bijdrage vanuit de  eigen gemeenschap nodig:  van de Stichting Regiotheater zelf en daarnaast van de Vereniging Dorpshuis Niehove en het bezoekerscentrum Niehove. De gemeente Westerkwartier heeft al een subsidie voor dit project toegezegd. Dit alles samen is ongeveer goed zijn voor 25% van de projectkosten. De overige 75% van de kosten verwachten wij bij fondsen en subsidieregelingen te kunnen verkrijgen, waarbij we zorgvuldig rekening zullen moeten houden met de doelstelling en voorwaarden van deze fondsen en subsidieregelingen.
Maar het is in de eerste plaats belangrijk dat de er in onze gemeenschap voldoende draagvlak en steun is voor dit project. Daarom houden we deze peiling.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling de apparatuur en het meubilair alleen maar te gebruiken voor filmavonden. Het grote scherm en de goede projectie- en geluidsapparatuur kan en mag ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld het samen kijken naar voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal op een EK of WK, voor een kinderfilmvoorstelling of voor vertoningen van eigen materiaal dat we graag met elkaar willen delen, bijvoorbeeld over reizen of over de historie van ons dorp. Ook zou de apparatuur gebruikt kunnen worden voor educatieve bijeenkomsten met bijvoorbeeld schoolklassen of andere groepen die het Bezoekerscentrum Niehove bezoeken. Of voor publiekspresentaties over bijvoorbeeld landschap, natuur en klimaat in de bovenzaal van Eisseshof. Bijeenkomsten die vaak tot doel hebben om de leefbaarheid en de gemeenschapszin te versterken, elkaar te ontmoeten en meer te leren over natuur en klimaat en de landschappelijke kwaliteiten en historie van ons unieke woongebied.

Regiotheater Niehove wil voor iedereen die dat leuk vindt filmavonden organiseren in de bovenzaal van Eisseshof. Wij denken aan zo’n twaalf filmavonden per jaar, in de herfst en winterperiode.  Wat betreft de programmering denken wij aan films die het in het voorafgaande jaar veel publiekswaardering hebben gekregen op grote filmfestivals zoals het IDFA of het Internationaal Film Festival Rotterdam. Bij de programmering gaan wij uiteraard ook rekening houden met wensen en voorkeuren van ons publiek. 

Natuurlijk mag dat. Wie alle details wil weten  leest hier het volledige projectplan zoals we dat willen gebruiken voor de aanvragen bij fondsen en subsidiegevers.