Omgeving

Reitdiepgebied

Beschermde wierdendorpen
Saaksum, Ezinge,Feerwerd, Garnwerd,Oostum, Fransum

 

Borgen
Hamster- of Piloersemaborg
Allersmaborg

 

Musea
Wierdenland, Ezinge
Museum Bernardushof, Aduard

 

Winkels (Zuidhorn)
Winkels & Openingstijden

 

Diverse
Sluizencomplex Aduarderzijl
Gemaal De Waterwolf
Monumentale boerderijen