Gemeentelijke herindeling

herindelingHier gaan we ruimte maken om met elkaar ideeen en meningen rondom de gaswinnings-problematiek uit te wisselen