“Van zijn mast een schoenpin maken”

 

 

 

Iets goeds bederven om iets van weinig waarde te bekomen.  Dat is de essentie van niet verwijtbare toegebrachte schade.  Voorbeeld van waardedrukkende omstandigheden:  De NAM’s zettingschade, verzakkingen, verweking dijken, slechte berichtgeving, misbruik crisis en bodemverontreiniging door fracking. Ook een rol spelen: de bewuste krimp ( lees: het gebied goedkoop in handen krijgen ), slecht wegenonderhoud, planschade door plaatsing windmolens en biovergistingsinstallaties. Informatie zoals die staat voor WOZ moet men nooit met kennis van zaken van de werkelijke waarde verwarren. Dit systeem is gebracht alsof de openbaarmaking van WOZ-gegevens tot een juiste beoordeling leidt. Niets daarvan! Modelmatige waardebepaling geschiedt voornamelijk vanuit de luchtfoto’s op de computer. Het is alsof er gewerkt wordt aan de hoogte van een bekeuring voor te hard rijden terwijl de auto op dat moment in de garage staat. De gemeente en haar inwoners zijn nu de klos nadat zij jarenlang opgestuwd zijn in de vaart der bankritselaars en vastgoedmaffiosi die luchtkastelen verkochten. Van de verantwoording af komen door het stuwmeer leeg te laten lopen op kosten van de huizen bezittende burger? Het afwaarderen is begonnen nu het versmelten van de ‘hogere’ bestuurlijke macht en het grote bedrijfsleven een feit is.  Schade-experts, ingezet door de NAM zetten daarom in op achterstallig onderhoud van de huizen. Het is dus allemaal UW schuld. Met andere woorden: waardedrukkende omstandigheden  van de omgeving veroorzaakt door banken, politiek en de NAM wordt ons verweten. U bent maar een nummer, een B etaal  S laaf N ederlander. De WOZ Kan de nekslag worden voor gezinnen die door toedoen van de zojuist beschreven ontduikers van verantwoordelijkheid. “ Het huis komt onder water te staan”. “Of u zich maar even leeg wilt pompen opdat de hypotheek droog komt te staan”. Wij hebben hier te maken met mega fraude. Denk even na of er zo langzamerhand een claim opgesteld moet worden waar in aangegeven staat. Ten eerste: Dat de teveel betaalde rente terug betaald moet worden. De bank had namelijk bij het afsluiten van uw hypotheek geen geld. Ten tweede: De niet verwijtbare schade dient uitgekeerd te worden. Geen enkele huizen bezitter gaat zo tekeer in zijn/haar woning dat er schade ontstaat aan de fundering waardoor er zettingen, verzakkingen enz. optreden.