“ Nederland zakt in de stront en alleen bij voetballende miljonairs komen wij massaal op de been “

 

 

 

Kreeg u ook een brief of een mailtje met de mededeling dat er wat gaat veranderen per 1 januari 2015? Er is zelfs een contactpersoon aangeboden ( lees: kijken achter de voordeur wordt de norm ). Omdat er een ongekende crisis gepland is moeten gemeenten meer doen met minder middelen. Er valt wat te verdienen en voor pedo’s valt er wat te beleven via de hervorming kinderregeling. Er zijn vier regelingen. 1- de kinderbijslag. 2- het kindgebonden budget. 3- de combinatiekorting en 4- de kinderopvangtoeslag. De wet Mulder sluit hier perfect bij aan. Net als in WO11 ( eigenaar BMW ) zullen vanuit de gevangenis goedkope arbeidskrachten voor het oprapen zijn. Hoe zijn wij in deze situatie terecht gekomen? Dit openbare artikel is gericht aan de familie S.T. Ruisvogel met brandende vragen: Waarom lijden de werkmensen onder waanzinnige bezuinigingen en wordt er van hen verlangt hun pensioenen, lonen en banen op te offeren, terwijl rijken blijven stelen van armen en algemeen bezit privatiseren? Gelooft u dat de vergrijzing opgelost gaat worden via de massale instroom van immigranten? Zou het zo kunnen zijn dat de WMO ( wet maatschappelijke ondersteuning onteigening ) een test is om te kijken hoever de totale massa aan banden gelegd en bestolen kan worden? Is de gecreëerde chaos door gedwongen verbinding van uiteenlopende religies, culturen, gewoontes en talen bedoeld voor het creëren van welvaart en vrede? De heer Alfred Nobel was niet voor niets directeur van een aantal springstoffabrieken. De Nobelprijs ging daarom ook naar de EU, vertegenwoordigd door de ongekozen turbo Satan katholieke Jezuïeten. Die geplukt zijn uit de afleidingsleugenroof Gold(mine)man Sachs bank. U kent ze!!! De psychopaten Rompuy, Monti en Draghi, flink geholpen door de eveneens ongekozen Barosso, Juncker en Schulz. De boekhouding van een alleenstaande met kind die van € 40,– moet rondkomen, klopt. Toch worden daar wurgende regels op losgelaten. De boekhouding van het Vaticaan, de Bisbank en de EU is nog nooit gecontroleerd.  Bent u klaar voor het volgende bedrog van het Vaticaan…het WERELD GELOOF? Pleit paus Jezuïet Franciscus daarom voor het nog meer open stellen van de grenzen? Is het normaal dat een imam in de VS het gebed doet tijdens de installatie van het huis van afgevaardigden en dat het dorpje Oranje in Drenthe van 140 ingezetenen 1400 asielzoekers krijgt? Pikant: Alweer een voorbeeld van een omkoopbare die onderdak als asielindustrie ziet. Waar komt dat geld vandaan? Let op: Geld is er dus blijkbaar genoeg. Uitleg: Ons belastinggeld is niet van meer Nederland maar van Europa. Alles heeft nu te maken met belangen in de grote wereld, aangestuurd door enge krachten. Oorlog om grondstoffen is veel belangrijker dan het welzijn van mensen. De gemeente krijgt een bak te weinig geld en mag het uitzoeken. (dat zal de grote wereld een zorg zijn). De gemeente ( ondeskundig achtergelaten ) weet zelf niet wat ze er mee moet en bedenkt de meest vreemde dingen zoals keukentafelgesprekken en folders, om te kunnen verantwoorden wat ze met het geld doen. Rijmpje: ‘ De crisis zal in 2018 beginnen want dan is de onteigeningsoogst binnen’ En daarna?  Wat voor naam zal het virus krijgen?

 

 

De bijlage is bedoeld ter verduidelijking van het feit dat de mensen in Europa afgeschreven gaan worden. Gemeentes krijgen wat poen en zoek het verder maar uit.
Bron: Marcel Messing