Nikola Tesla “Als je de geheimen van het universum wilt ontdekken, denk dan aan energie, frequentie en trillingen “
 

Mensen die zonnepanelen nemen zouden voor maximale beleving, helemaal losgekoppeld moeten zijn van het elektriciteitsnet zolang de zon schijnt. Dat geeft over een jaar gezien inzicht over energie behoefte en het flexibel gebruik ervan. Het blijkt dan dat het zomerse overschot met de huidige technieken niet kan worden opgeslagen voor de elektriciteitsproductie in de winter.  Wie de opslag voor dit doel uitvindt, wordt bekender dan Tesla. De energie productie kosten van zonnepanelen en de bijbehorende kosten voor het stand-by houden van constante levering, overtreffen ruimschoots de opbrengsten. Bron: EROI en het ETH te Zürich. Lees: desastreus verarmen tot we groen zien.

Alle zonnepanelen in NL voorzagen in 2013  slechts 0,06% van de energie behoefte zoals warmte, vervoer en elektra. Wil je dit getal naar 100% brengen dan moet 60% van ons land oppervlak belegd worden met zonne-energie systemen. Zeg maar geheel de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Deze wildgroei willen we niet. Maar de alfa’s in de regering weigeren de gratis info van de bèta’s die het bovenstaande bewijzen. Gevolg….de kassa blijft bodemloos verarmen!

Hoe kan het dan dat het toch haalbaar lijkt? Dat komt door het salderen. Salderen is het kunstmatige recht van een vastgestelde terugkoop prijs, om jouw elektriciteitsmeter als het ware achteruit te laten lopen zodat het op een voordeel lijkt. Pikant: Het salderen van de door jouw geleverde stroom aan het net wordt steeds meer gezien als het genereren van een inkomen plus te heffen BTW. In Spanje betaal je al vors belasting over dat inkomen en Duitsland heeft dit systeem in de maak.

Subsidies voor hernieuwbare energie drukken niet op de begroting  van de regering maar zijn verkapt te vinden op de factuur van elk gezin in NL. De veel te hoge opwekkingskosten van hernieuwbare energie worden kunstmatig door subsidies verlaagd, via de meterkast als collectebus. Een gezin met een kleine beurs betaalt evenveel mee en kan omdat  de energie voor hen niet meer te betalen is afgesloten worden. Daar is een nieuw woord voor bedacht: “ ENERGIE ARMOEDE “. In België plaatst men ‘budget ‘ meters voor gas en elektriciteit bij mensen met energie betalingsproblemen ( onder bewindvoering ). Hier komt nog bij dat het steeds lastiger wordt om energievraag en aanbod van fossiele en hernieuwbare energie met heftige dalen en pieken, in evenwicht te brengen. Het bijstoken kostte Duitse netbeheerders een extra half miljard euro die verrekend werd in de factuur van de burger. De lachende derde zijn de tevens gesubsidieerde leveranciers van fossiel zoals SHELL en consorten want bijstoken geschiedt met fossiele brandstoffen en dat verkopen zij graag.

De liberalisering van de energie markt ( winsten privatiseren, verliezen socialiseren ) heeft naast een te kostbare wildgroei van windmolens, zonnecollectoren en onethische biovergisting, ENERGIE ARMOEDE opgeleverd. Het overaanbod van kolen en schaliegas drukt de prijs en maakt dat er nog meer ‘groene’ heffing op de factuur gaat komen. Noem alles maar groen dan komt het wel goed.

Een zonnepaneel is een halve uitvinding. Het mist een rendabele opslag van energie. Positief: Met respect voor ons eeuwen oude dorp zijn de egaal donkere panelen keurig en min of meer onopvallend geplaatst. Plaatst men deze buiten het dorp en je weet de energie hieruit steeds een jaar te bufferen  voor de behoefte van het dorp. Dan kom je in de buurt van hernieuwbare energie.