“ Aangezien alles op aarde in beweging is en stilstand niet bestaat, zal er altijd vooruitgang of verval zijn, en zullen keuzes die je verstand afwijst je vaak worden opgedrongen “ Machiavelli 1469 – 1527

De Pravda (De Waarheid), een Russische krant met ‘izwestia’ (nieuws), heette in de volksmond van de Sovjet-Unie, “ In De Waarheid staat geen nieuws “. Zo doorzichtig was het. Hoe het menselijke brein op magistrale wijze beïnvloed kan worden met de huidige technieken maakt dat we er massaal intrappen. Zo kan het gebeuren dat politici genoegen kunnen nemen met de opkomst van twee man en een paardenkop. De thuisblijvers zijn in procenten net zo groot als het aantal stemmers in 2005, dat met ruim 61% de Europese grondwet afwees. De referendumpartij die nooit meer een referendum zal toestaan heeft met 6% van de 37% die wel zijn komen opdagen naar eigen zeggen gewonnen. Ze geven zich een 6. We laten even in het midden of de D’ van demoniseren of van demonen komt. Met het zesje erbij wordt het sowieso D’666, met democratie heeft het niets te maken. Waarom niet? Antwoord: Uit het Chemie, Farma, Olie en oorlog industriekartel worden Eurocommissarissen met uitvoerende macht aangestuurd. Deze lieden worden niet door het volk gekozen. Ze hebben 54.000 eveneens ongekozen ambtenaren onder zich, die moeten inhakken op de zojuist 766 gekozen Europarlementariërs, die overbetaald worden om gewillig mee te werken. Zij zijn ervoor een muur tegen democratie te bouwen om het centraal karteloffice voor zakelijke dictatuur met fascistische trekken een vierde rijk te vormen en te beschermen met de invloed van hun richtlijnen en reglementen. Waarheid: De basis van een democratie is dat de macht in handen ligt van het volk. Wanneer de uitvoerende macht  niet langer gecontroleerd wordt door het volk, veranderd iedere democratie in een dictatuur. Om zich te beter te beschermen komt er een netwerk van surveillancetechnologieën die ons allemaal in de gaten houden. Toen het groot Romeinse rijk een feit werd kwam er een meedogenloos regiem om zich te legitimeren als imperialistische staat.

Hitler’s natte droom wordt helaas werkelijkheid. Het vierde rijk komt er.